Smaller Default Larger

Investeringsparagraaf node gemist in regeerakkoord

Ferry Heijbrock

DEN HAAG - Naarmate de dagen sinds het verschijnen van het regeerakkoord verstrijken, wordt het steeds duidelijker dat een investeringsprogramma ontbreekt. Daar zal deze week nog een stevige noot over gekraakt moeten worden in de arena van de Tweede kamer. – ‘Bruggen slaan is ook investeren”, becommentarieert Peter Fraanje van het NVTB. ‘Als je niet investeert in tijd en geld, gebeurt er niets. Investeren is een blinde vlek in dit regeerakkoord’.

‘Sterker nog, een aantal maatregelen zullen ervoor zorgen dat de investeringen nog verder omlaag zullen gaan. Alleen al het feit dat in de praktijk alleen nog maar annuïteitenhypotheken worden toegestaan, betekent dat starters niet of nauwelijks nog een huis kunnen kopen’. Ook Bouwend Nederland bepleit inmiddels meer investeringen, al was het maar om Nederland uit de negatieve spiraal van krimp te halen. De Nederlandse economie krimpt dit jaar met 0,5 procent. De negatieve economische spiraal is dus nog niet doorbroken. Om ons land uit de crisis te halen, is groei nodig.

De bouwsector in ons land remt de groei met 0,5 procent. Met andere woorden: de malaise in de bouw houdt Nederland in de crisis. Willen we snel en sterk uit de crisis komen, dan moeten we meer investeren in de bouw en infra, laat de branchevereniging weten. ‘Waar de bouw eerst zorgde voor een boost van onze economie, is het nu nog het sleepanker’ aldus Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland.

In betere tijden was de totale bouwsector in Nederland goed voor 5,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp) en voor een productie van 55 miljard euro. De bouw was daarmee één van de aanjagers van onze economie. Helaas kan het die rol nu niet vervullen. Dit jaar krimpt de bouw met ongeveer 10 procent, wat zorgt voor de 0,5 procent krimp. Het gevolg is een nieuwe woningnood. De problemen op de woningmarkt zijn ondanks een minister voor wonen en duidelijkheid over de hypotheekrenteaftrek nog niet direct voorbij. Voormalig minister Donner gaf eerder in zijn Woonvisie aan dat er tot 2020 75.000 woningen gebouwd moeten worden om aan de vraag te voldoen. Al enkele jaren bouwen we jaarlijks ongeveer 20.000 woningen te weinig. Gaan we zo door, dan is er over 5 jaar een tekort van 100.000 woningen. De vraag naar woningen blijft immers bestaan, ook in zogenaamde krimpgebieden. Het aantal huishoudens stijgt namelijk nog steeds. In dit tempo ligt woningnood op de loer.

Op het gebied van de infrastructuur lijkt het allemaal beter. Maar ook op dat gebied is niet helder te krijgen hoe het gesteld is met de investeringsagenda voor de komende jaren en dat terwijl goede wegen essentieel zijn voor een sterke economie. Alle ons omringende landen investeren daarom extra in zowel aanleg als onderhoud van hun infrastructuur. Nederland daarentegen niet. Vooral op het regionale wegennet dreigen door gebrekkig onderhoud onveilige situaties te ontstaan. Niet investeren in aanleg leidt tot stilstand en achteruitgang. Onvoldoende investeren in onderhoud staat gelijk aan desinvesteren door waardeverlies.

Bron: Cobouw, 3 november 2012

Agenda

 

   

10 april 2018, start 17:00 uur, 
Perscentrum Nieuwpoort, Den Haag.
          Bekijk de website 
           en schrijf u nu in!  

Nieuwsbrief


 Klik hier voor de laatste NVTB nieuwsbrief.

Meld u hier aan voor de NVTB nieuwsbrief. 

NVTB & LinkedIn

 

De LinkedIn-groep van NVTB telt inmiddels meer dan 700 leden. Bent u al lid van de groep? Denk en discussieer met ons mee over actuele zaken.

U kunt zich hier voor de LinkedIn-groep aanmelden.

 

Column bestuurslid Ewald van Hal

Warmterecht of warmteplicht

Het staat in het Regeerakkoord 2017 - 2021 te lezen: 'De aansluitplicht van gas wordt vervangen door een warmterecht, waarmee eindgebruikers aanspraak kunnen maken op een aansluiting op een (verzwaard) elektriciteitsnet of een warmtenet'. Zo staat het er, maar wordt bedoeld wat er staat?

Toen Nederlands aardgas nog onverdacht gewonnen en verbruikt kon worden was het logisch deze energiebron voor verwarmingdoeleinden te benutten. Transport en levering was een staatstaak. Dat veranderde toen eind jaren negentig werd gekozen voor privatisering. In een vrije energiemarkt, zo werd verwacht, zouden kritische afnemers de beste, goedkoopste en schoonste energie afdwingen. De Gaswet kwam, nutsbedrijven werden privaat en kleine verbruikers kregen keuzevrijheid onder waarborg van een gasvoorziening: netbeheerders dienen iedereen die dat verzoekt te voorzien van een gasaansluiting (art. 10 lid 6 Gaswet). Het gasrecht van de kleinverbruiker werd geborgd door een wettelijke gasplicht voor de netbeheerder.

Lees meer...