Wetsvoorstel Kwaliteitsborging Bouw naar Raad van State

Het wetsvoorstel voor verbetering van de kwaliteitsborging bouw is op 13 mei 2015 naar de Raad van State gestuurd ter advisering. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen zal de markt voortaan zelf verantwoordelijk zijn voor de kwaliteitsbewaking. 

Het NVTB heeft namens de Nederlandse bouwindustrie bijgedragen aan de totstandkoming van het wetsvoorstel in de Stuurgroep Kwaliteitsborging Bouw. Dit najaar zal het wetsvoorstel vergezeld door het advies van de Raad van State worden besproken in de Tweede Kamer. Daarna zal het al dan niet geamendeerd naar de Eerste Kamer worden gezonden.

Het is de bedoeling van het Ministerie van BZK dat het wetsvoorstel vanaf 2016 stapsgewijs ingaat. Begonnen wordt met seriematige woningnieuwbouw en conceptuele woningbouwrenovatie.