Smaller Default Larger

NVTB Jaarbijeenkomst 11 april 2012

Op 11 april houdt het NVTB haar Jaarbijeenkomst voor Toeleveranciers in de Bouw in MATERIA, het fraaie inspiratiecentrum rond materialen op Amsterdam-IJburg. Prof. dr. Paul Schnabel directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau te Den Haag zal een lezing geven over de woningmarkt vanuit sociaal maatschappelijk perspectief.

Meer informatie bij Geertrude Overbeek en Peter Fraanje 030-8509700.

Lees meer...

Willen is Kunnen

Column van Peter Fraanje in Bouwformatie nr. 2 Willen is Kunnen

De grootste bouwer van Nederland wil een einde maken aan het afknijpen en uitpersen van onderaannemers en toeleveranciers. BAM wil daarin zelf het voortouw nemen. BAM is één van de initiatiefnemers en ondertekenaars van de zogenaamde Leidende Principes voor de Bouw (2008). Deze principes voor een nieuwe bouwcultuur zijn door de vraag naar duurzaamheid en de felle concurrentie bij het inzakkende bouwvolume actueler dan ooit.

Lees meer...

Toeleveranciers steeds vaker partner in de Keten

Bouwfomratie, 31 januari 2012, nummer 1.

Interview Peter Fraanje in Bouwformatie: "Eindgebruikers kunnen samenwerking en ketenintegratie stimuleren".

Toeleveranciers zullen vaker de rol van co-maker gaan vervullen. “We wordenveel meer partner in een ontwikkeling dan een partij die alleen maar de noodzakelijke spulletjes levert.” Aldus dr.ing. Peter Fraanje, de nieuwe directeur van het Nederlands Verbond Toelevering Bouw (NVTB). Tegelijkertijd erkent hij dat er, als het gaat om een vroege betrokkenheid van toeleveranciers bij projecten, nog een wereld te winnen is.

Lees meer...

Agenda

 

   

Dinsdag 9 juni stond de volgende editie van Bouwpoort gepland. Vanwege de omstandigheden rondom het coronavirus is besloten deze Bouwpoort niet door te laten gaan. Afhankelijk van de maatregelen proberen wij Bouwpoort in het najaar alsnog te laten plaatsvinden. Wij houden u via onze nieuwsbrief en deze website op de hoogte. 
    


 
 

NVTB & LinkedIn

 

De LinkedIn-groep van NVTB telt inmiddels meer dan 700 leden. Bent u al lid van de groep? Denk en discussieer met ons mee over actuele zaken.

U kunt zich hier voor de LinkedIn-groep aanmelden.

 

Column bestuurslid Ewald van Hal

Ne bis in idem in het klimaatbeleid

Eind mei eindigde de internet-consultatie over het Wetsvoorstel CO2-heffing. Deze voorziet in een heffing op de CO2-uitstoot door 284 industriële bedrijven waaronder die voor bouwmateriaal. De nationale heffing moet bedrijven prikkelen tot verduurzaming en komt naast een Europees emissiehandelssysteem met eenzelfde doel en identieke grondslag: de CO2-uitstoot. Is het redelijk om hetzelfde milieufeit dubbel te belasten?

Lees meer...

Sprookje over behoorlijk bestuur

 Er was eens een Natura2000 Beheerplan, een ruimtelijk planfiguur voor gebiedsgericht (natuur-)beleid. Over dit beheerplan werd al sinds 2008 héééél goed nagedacht door belanghebbenden en provincieambtenaren samen. 

Lees meer...