Smaller Default Larger

Politiek blij met Nationaal Stimuleringspakket Woningmarkt

Vijftien brancheorganisaties en een hoogleraar lanceerden woensdag 26 september een plan om de woningmarkt op korte termijn aan te jagen.

Lees meer...

NVTB steunt het Nationaal Stimuleringspakket Woningbouw

Nieuwegein, 27 september 2012

Mede namens het Nederlands Verbond Toelevering Bouw is gisteren een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met een oproep om op korte termijn concrete maatregelen te nemen om de woningmarkt weer op gang te krijgen. Eén van de voorgestelde maatregelen is een premie op energieneutrale nieuwbouw. Uit eerder onderzoek in opdracht van NVTB en HIBIN is gebleken dat een dergelijk premie goed kan werken en zich snel terugverdiend. Andere voorgestelde maatregelen uit het Nationale Stimuleringspakket leiden ertoe dat het kopen van een woning weer aantrekkelijker wordt.

Het Nationaal Stimuleringspakket Woningbouw wordt gesteund door een brede bouwcoalitie van onder meer de AFNL, BNA, Bouwend Nederland, FOSAG, HIBIN, IVBN, NEPROM, NLingenieurs, NVB, NVTB, VvE Belang en de vakbonden CNV en FNV Bouw.

Vorige maand heeft topman Piet van Moerland van de Rabobank gewaarschuwd dat we door het stilvallen van de woningnieuwbouw op termijn afstevenen op een nieuwe woningnood. Het NVTB ziet goede mogelijkheden voor grootschalige vervangende duurzame nieuwbouw in naoorlogse wijken.

Lees meer...

Twee Dingen

Twee dingen zijn er nodig om de bouw- en maakindustrie en daarmee de Nederlandse economie er bovenop te helpen. De Nederlandse overheid moet investeren in duurzame woningbouw ter vervanging van gedateerde en verpauperde gebouwen en onderhoud en renovatie moeten naar het lage BTW-tarief. Als het nieuwe kabinet dat goed begrijpt gaan we een zonnige toekomst tegemoet.

Lees meer...

Agenda

 

   

Dinsdag 9 juni stond de volgende editie van Bouwpoort gepland. Vanwege de omstandigheden rondom het coronavirus is besloten deze Bouwpoort niet door te laten gaan. Afhankelijk van de maatregelen proberen wij Bouwpoort in het najaar alsnog te laten plaatsvinden. Wij houden u via onze nieuwsbrief en deze website op de hoogte. 
    


 
 

NVTB & LinkedIn

 

De LinkedIn-groep van NVTB telt inmiddels meer dan 700 leden. Bent u al lid van de groep? Denk en discussieer met ons mee over actuele zaken.

U kunt zich hier voor de LinkedIn-groep aanmelden.

 

Column bestuurslid Ewald van Hal

Ne bis in idem in het klimaatbeleid

Eind mei eindigde de internet-consultatie over het Wetsvoorstel CO2-heffing. Deze voorziet in een heffing op de CO2-uitstoot door 284 industriële bedrijven waaronder die voor bouwmateriaal. De nationale heffing moet bedrijven prikkelen tot verduurzaming en komt naast een Europees emissiehandelssysteem met eenzelfde doel en identieke grondslag: de CO2-uitstoot. Is het redelijk om hetzelfde milieufeit dubbel te belasten?

Lees meer...

Sprookje over behoorlijk bestuur

 Er was eens een Natura2000 Beheerplan, een ruimtelijk planfiguur voor gebiedsgericht (natuur-)beleid. Over dit beheerplan werd al sinds 2008 héééél goed nagedacht door belanghebbenden en provincieambtenaren samen. 

Lees meer...