Smaller Default Larger

Politiek blij met Nationaal Stimuleringspakket Woningmarkt

Vijftien brancheorganisaties en een hoogleraar lanceerden woensdag 26 september een plan om de woningmarkt op korte termijn aan te jagen.

Lees meer...

NVTB steunt het Nationaal Stimuleringspakket Woningbouw

Nieuwegein, 27 september 2012

Mede namens het Nederlands Verbond Toelevering Bouw is gisteren een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met een oproep om op korte termijn concrete maatregelen te nemen om de woningmarkt weer op gang te krijgen. Eén van de voorgestelde maatregelen is een premie op energieneutrale nieuwbouw. Uit eerder onderzoek in opdracht van NVTB en HIBIN is gebleken dat een dergelijk premie goed kan werken en zich snel terugverdiend. Andere voorgestelde maatregelen uit het Nationale Stimuleringspakket leiden ertoe dat het kopen van een woning weer aantrekkelijker wordt.

Het Nationaal Stimuleringspakket Woningbouw wordt gesteund door een brede bouwcoalitie van onder meer de AFNL, BNA, Bouwend Nederland, FOSAG, HIBIN, IVBN, NEPROM, NLingenieurs, NVB, NVTB, VvE Belang en de vakbonden CNV en FNV Bouw.

Vorige maand heeft topman Piet van Moerland van de Rabobank gewaarschuwd dat we door het stilvallen van de woningnieuwbouw op termijn afstevenen op een nieuwe woningnood. Het NVTB ziet goede mogelijkheden voor grootschalige vervangende duurzame nieuwbouw in naoorlogse wijken.

Lees meer...

Twee Dingen

Twee dingen zijn er nodig om de bouw- en maakindustrie en daarmee de Nederlandse economie er bovenop te helpen. De Nederlandse overheid moet investeren in duurzame woningbouw ter vervanging van gedateerde en verpauperde gebouwen en onderhoud en renovatie moeten naar het lage BTW-tarief. Als het nieuwe kabinet dat goed begrijpt gaan we een zonnige toekomst tegemoet.

Lees meer...

Agenda

 

   

10 april 2018, start 17:00 uur, 
Perscentrum Nieuwpoort, Den Haag.
          Bekijk de website 
           en schrijf u nu in!  

Nieuwsbrief


 Klik hier voor de laatste NVTB nieuwsbrief.

Meld u hier aan voor de NVTB nieuwsbrief. 

NVTB & LinkedIn

 

De LinkedIn-groep van NVTB telt inmiddels meer dan 700 leden. Bent u al lid van de groep? Denk en discussieer met ons mee over actuele zaken.

U kunt zich hier voor de LinkedIn-groep aanmelden.

 

Column bestuurslid Ewald van Hal

Warmterecht of warmteplicht

Het staat in het Regeerakkoord 2017 - 2021 te lezen: 'De aansluitplicht van gas wordt vervangen door een warmterecht, waarmee eindgebruikers aanspraak kunnen maken op een aansluiting op een (verzwaard) elektriciteitsnet of een warmtenet'. Zo staat het er, maar wordt bedoeld wat er staat?

Toen Nederlands aardgas nog onverdacht gewonnen en verbruikt kon worden was het logisch deze energiebron voor verwarmingdoeleinden te benutten. Transport en levering was een staatstaak. Dat veranderde toen eind jaren negentig werd gekozen voor privatisering. In een vrije energiemarkt, zo werd verwacht, zouden kritische afnemers de beste, goedkoopste en schoonste energie afdwingen. De Gaswet kwam, nutsbedrijven werden privaat en kleine verbruikers kregen keuzevrijheid onder waarborg van een gasvoorziening: netbeheerders dienen iedereen die dat verzoekt te voorzien van een gasaansluiting (art. 10 lid 6 Gaswet). Het gasrecht van de kleinverbruiker werd geborgd door een wettelijke gasplicht voor de netbeheerder.

Lees meer...