Dé vertegen-woordiger van de Nederlandse bouwindustrie Lees meer

 

Werk mee aan een sterk NVTB Lees meer

 

Artikelen en publicaties NVTBLees meer

NVTB staat voor duurzame innovatieLees meer

Smaller Default Larger


Bouwmaterialenindustrie signaleert daling vraag

Tussen 15 en 23 april heeft NVTB, samen met haar leden, een eerste meting laten uitvoeren om meer inzicht te krijgen in de effecten van de coronacrisis op de bouwmaterialenindustrie. Dit heeft tot een zeer goede en representatieve respons heeft geleid. Graag delen wij met u een samenvatting van de belangrijkste resultaten

De resultaten van deze eerste meting geven een goed beeld van de invloed van de coronacrisis op de bouwmaterialenindustrie. Het meest in het oog springende effect is een daling van de vraag. De helft van de bedrijven ervaart nu al een daling (gemiddeld rond 25%, met uitschieters tot wel 50% of meer). De rest verwacht over het algemeen dat de daling in de komende maanden nog zal komen.

Het belang van doorbouwen aan Nederland is groot. Onze maatschappij staat te springen om betaalbare woningen en de bouwsector speelt bovendien een belangrijke rol in de werkgelegenheid. De economische veerkracht van ons land in de nasleep van deze crisis is gebaat bij een stevige bouwsector.

NVTB zet zich, naar aanleiding van de resultaten, in voor de ontwikkeling van een pakket maatregelen waar in ieder geval aandacht is voor het stimuleren van de vraag door:

  • Versoepelen en versnelling van de uitgifte van bouwvergunningen en het vrijgeven van bouwgronden door gemeenten;
  • doorpakken en naar voren halen van Bouw, Infra en GWW projecten vanuit de overheid;
  • stimuleren van de (sociale) woningbouw, bijvoorbeeld door het (gedeeltelijk) opheffen van de verhuurdersheffing;
  • het oplossen van de stikstof- en PFAS-problematiek voor de bouw.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Dan kunt u contact opnemen met Niels Ruijter (directeur NVTB) via 06 10925357.

Agenda

 

   

Dinsdag 9 juni stond de volgende editie van Bouwpoort gepland. Vanwege de omstandigheden rondom het coronavirus is besloten deze Bouwpoort niet door te laten gaan. Afhankelijk van de maatregelen proberen wij Bouwpoort in het najaar alsnog te laten plaatsvinden. Wij houden u via onze nieuwsbrief en deze website op de hoogte. 
    


 
 

NVTB & LinkedIn

 

De LinkedIn-groep van NVTB telt inmiddels meer dan 700 leden. Bent u al lid van de groep? Denk en discussieer met ons mee over actuele zaken.

U kunt zich hier voor de LinkedIn-groep aanmelden.

 

Column bestuurslid Ewald van Hal

Ne bis in idem in het klimaatbeleid

Eind mei eindigde de internet-consultatie over het Wetsvoorstel CO2-heffing. Deze voorziet in een heffing op de CO2-uitstoot door 284 industriële bedrijven waaronder die voor bouwmateriaal. De nationale heffing moet bedrijven prikkelen tot verduurzaming en komt naast een Europees emissiehandelssysteem met eenzelfde doel en identieke grondslag: de CO2-uitstoot. Is het redelijk om hetzelfde milieufeit dubbel te belasten?

Lees meer...

Sprookje over behoorlijk bestuur

 Er was eens een Natura2000 Beheerplan, een ruimtelijk planfiguur voor gebiedsgericht (natuur-)beleid. Over dit beheerplan werd al sinds 2008 héééél goed nagedacht door belanghebbenden en provincieambtenaren samen. 

Lees meer...