Bouwmaterialenindustrie signaleert daling vraag

Tussen 15 en 23 april heeft NVTB, samen met haar leden, een eerste meting laten uitvoeren om meer inzicht te krijgen in de effecten van de coronacrisis op de bouwmaterialenindustrie. Dit heeft tot een zeer goede en representatieve respons heeft geleid. Graag delen wij met u een samenvatting van de belangrijkste resultaten

De resultaten van deze eerste meting geven een goed beeld van de invloed van de coronacrisis op de bouwmaterialenindustrie. Het meest in het oog springende effect is een daling van de vraag. De helft van de bedrijven ervaart nu al een daling (gemiddeld rond 25%, met uitschieters tot wel 50% of meer). De rest verwacht over het algemeen dat de daling in de komende maanden nog zal komen.

Het belang van doorbouwen aan Nederland is groot. Onze maatschappij staat te springen om betaalbare woningen en de bouwsector speelt bovendien een belangrijke rol in de werkgelegenheid. De economische veerkracht van ons land in de nasleep van deze crisis is gebaat bij een stevige bouwsector.

NVTB zet zich, naar aanleiding van de resultaten, in voor de ontwikkeling van een pakket maatregelen waar in ieder geval aandacht is voor het stimuleren van de vraag door:

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Dan kunt u contact opnemen met Niels Ruijter (directeur NVTB) via 06 10925357.