Smaller Default Larger

Kwaliteit voor de Klant

Opvallend is dat er weinig weerklank kwam op deze richtinggevende aanbeveling vanuit de wetenschap, terwijl met echte focus op de klant juist een duurzame toekomst voor de bouw in het verschiet ligt. Nog steeds wordt het merendeel van de woningen gebouwd voor nomen nescio, een anonieme huurder of koper. We bouwen ruwweg in twee smaken: rijtjeswoningen en appartementen. Bij renovatie zijn we zo gefocust op energiebesparing en duurzaamheid dat we bijna vergeten dat het uiteindelijk draait om comfort en welzijn van de bewoner. Hebben wij onze echte klant wel in beeld?

de klant betaalt ons salaris

Het aannemen van werken en de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit bij de klant leggen is niet meer van deze tijd. Telkens weer in wisselende combinaties werken aan bouwprojecten en keer op keer prototypes opleveren, maakt de bouw tot een slecht presterende bedrijfstak met hoge faalkosten en een laag rendement. Wachten tot je gevraagd wordt maakt je bedrijf ook nog eens heel kwetsbaar in een wereld waarin disruptie de norm lijkt te zijn en verandering de enige constante factor. Hoe slim is het om niet passief af te wachten, maar zelf proactief de markt te benaderen met een concreet aanbod. Door in te spelen op de behoeften van de markt en vooral van de klant, de bewoner of de gebruiker kunnen bedrijven hun markt vergroten en hun aanbod verbeteren. Niet de eerste heipaal, maar de eerste klant is het vertrekpunt voor de bouwindustrie van vandaag. Voor de meeste aanbieders betekent dat letterlijk een omkering van het proces. Zonder klanten geen productie; in goed Nederlands ‘pull manufacturing’.

samen voor de klant

Samen waarde creëren voor de klant bevordert de samenwerking in de bouw en verbetert de prestaties. Als de klantvraag centraal wordt gezet ligt comakerschap voor de hand. Kennis van de markt en van de klant helpt de bouw bij het aanbieden van een passend en gevarieerd portfolio. Klantgerichtheid opent de ogen voor de grote vraag die er is naar woon- en werkruimte en infrastructuur. Niet langer staren we ons blind op grondposities en stichtingskosten. Als je klanten hebt en als je je kunt inleven in de bewoner/gebruiker kun je industrieel maatwerk gaan leveren van hoge kwaliteit. Koplopers in de bouwindustrie spreken de taal van de klant en kennen en begrijpen de klant zo goed dat het product of de dienst zichzelf verkoopt.

kwaliteit borgen

Klanten van de bouw, willen onbezorgd, comfortabel wonen, werken en reizen tegen een aantrekkelijke prijs. Kwaliteit, prijs, garantie, levertijd en keuzemogelijkheden of opties. Klanten vinden het vanzelfsprekend dat hun woning veilig en duurzaam is. Vermoei uw klanten niet met wat er back office aan processen nodig zijn geweest voor het product wat u verkoopt. Doe het ze niet aan om ook nog mee te denken wat er onder de motorkap moet zitten. Veel potentiële klanten zien op tegen het gedoe en vinden bouwen ingewikkeld en risicovol. Niet zelden eindigt de klantreis in mineur door meerkosten en wel beloofde, maar niet geleverde kwaliteit. Het huidige kabinet heeft in 2014 het initiatief genomen om de kwaliteit en vraaggerichtheid in de bouw te bevorderen en de positie van de woonconsument te versterken. Er is een breed draagvlak voor invoering van de nieuwe wet die de aansprakelijkheid voor de kwaliteit bij de aanbieder legt, net als in alle andere sectoren en industrieën. Helaas richt een groot deel van de bouwsector zich op de kwaliteit van het bouwproces en op de instrumenten om die kwaliteit te borgen. De kwaliteit van het geleverde werk, het eindproduct, krijgt - behoudens de eisen in het Bouwbesluit - nauwelijks aandacht. Het is daarom de vraag of hetgeen nu opgetuigd wordt ook echt gaat werken.

kwaliteit voor de bewoner/gebruiker

In elke andere industrie wordt een producent of leverancier geacht de specificaties en prestaties van zijn product aan te tonen en te communiceren en dan ook nog zo, dat klanten de producten onderling kunnen vergelijken. Producenten hebben eigen protocollen en kwaliteitscontroles om ervoor te zorgen dat er geen defecte producten de fabriekspoort verlaten. Op belangrijke zaken testen derden regelmatig en steekproefsgewijs of de kwaliteit deugt. Kwaliteit borgen in de bouw wordt haalbaar, uitvoerbaar en betaalbaar door de prestaties van het eindproduct te meten. Dat meten hoeft echt niet op elk product als bouw conceptueel en industrieel gaat produceren. Bewoners willen een comfortabele, veilige, aanpasbare, toegankelijke, duurzame woning tegen een aantrekkelijke (lease)prijs. Het gaat dus om de kwaliteit van het eindproduct, om kwaliteit voor de klant!

Peter Fraanje, directeur Nederlands Verbond Toelevering Bouw

Reageren? E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Agenda

 

   

10 april 2018, start 17:00 uur, 
Perscentrum Nieuwpoort, Den Haag.
          Bekijk de website 
           en schrijf u nu in!  

Nieuwsbrief


 Klik hier voor de laatste NVTB nieuwsbrief.

Meld u hier aan voor de NVTB nieuwsbrief. 

NVTB & LinkedIn

 

De LinkedIn-groep van NVTB telt inmiddels meer dan 700 leden. Bent u al lid van de groep? Denk en discussieer met ons mee over actuele zaken.

U kunt zich hier voor de LinkedIn-groep aanmelden.

 

Column bestuurslid Ewald van Hal

Warmterecht of warmteplicht

Het staat in het Regeerakkoord 2017 - 2021 te lezen: 'De aansluitplicht van gas wordt vervangen door een warmterecht, waarmee eindgebruikers aanspraak kunnen maken op een aansluiting op een (verzwaard) elektriciteitsnet of een warmtenet'. Zo staat het er, maar wordt bedoeld wat er staat?

Toen Nederlands aardgas nog onverdacht gewonnen en verbruikt kon worden was het logisch deze energiebron voor verwarmingdoeleinden te benutten. Transport en levering was een staatstaak. Dat veranderde toen eind jaren negentig werd gekozen voor privatisering. In een vrije energiemarkt, zo werd verwacht, zouden kritische afnemers de beste, goedkoopste en schoonste energie afdwingen. De Gaswet kwam, nutsbedrijven werden privaat en kleine verbruikers kregen keuzevrijheid onder waarborg van een gasvoorziening: netbeheerders dienen iedereen die dat verzoekt te voorzien van een gasaansluiting (art. 10 lid 6 Gaswet). Het gasrecht van de kleinverbruiker werd geborgd door een wettelijke gasplicht voor de netbeheerder.

Lees meer...