Smaller Default Larger

Hollandse baksteen

Het is vakantietijd. Vreemde oorden lonken. Dat zal te maken hebben met het feest van de verrassing. Het feest van andere gewoonten, een andere taal en ander eten. En zo verlekkeren wij ons aan Parmezaanse kaas, Ardennerham en Schwarzwalder Schinken. Buitenlandse toeristen komen op hun beurt af op Noord Hollandse Edammer en de Westlandse druif. De herkomstaanduiding in de productnaam biedt een waarborg dat de levensmiddelen door bijvoorbeeld ingrediënten en grondstoffen een echte verankering in de regio hebben. Dat mag niet zomaar.

Bescherming tegen namaak
EEG-Verordening 2081/92 reguleert geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen. De Verordening beschermt streekproducten tegen namaak, moedigt de diversiteit van landbouwproductie aan en helpt afnemers met informatie over het specifieke karakter van de producten.

Zo kent de verordening de Beschermde Oorsprongsbenaming (BOB), de Beschermde Geografische Aanduiding (BGA) en de Gegarandeerde Traditionele Specialiteit (GTS). Essentie is de waarborg dat de in de productnaam verwerkte oorsprongsbenaming terecht is. Dat productie, verwerking en bereiding inderdaad plaats hebben gehad binnen een bepaald geografisch gebied (Noord-Hollandse kaas), volgens een specifiek lokale methode (Hollandse Nieuwe), onder toepassing van specifiek regionale ingrediënten of dat een specifieke productsamenstelling terecht wordt geclaimd (boerenkaas, basterdsuiker en Mozarella).

Waarom alleen voor landbouwproducten?
EEG-Verordening 2081/92 geldt alleen voor landbouwproducten en levensmiddelen, maar waarom zouden niet ook bouwproducten een beschermde oorsprongsbenaming kunnen hebben? Immers ook bouwproducten kunnen een sterk regionaal bepaalde productie, verwerking en/of bereiding hebben, zijn er die volgens een specifiek lokale methode worden vervaardigd of die waarvoor specifiek regionale grondstoffen worden gebruikt.

Toeristische trekpleister?
Naast Belgisch hardsteen denk ik dan onwillekeurig aan de baksteen. Dit ook elders in Europa gebakken bouwproduct wordt juist in Nederland van lokaal gewonnen, hernieuwbare rivierklei gemaakt. Dat is voor de in Nederland gemaakte baksteen kenmerkend zodat denkbaar is dat ook deze een beschermde geografische herkomstaanduiding zou kunnen hebben.

Voordeel van een systeem van beschermde herkomstaanduiding voor bouwproducten is de eenduidige transparantie. Ten behoeve van MVO-beleid maar ook voor bijv. BREEAM-eisen kan de herkomst van het bouwmateriaal deugdelijk onderbouwd worden. Een 'Hollandse Baksteen' als beschermde oorsprongsbenaming; misschien geen toeristische trekpleister maar ik zou er voor thuis blijven!

Ewald van Hal is bestuurslid van NVTB

Agenda

 

   

Kijk op www.bouwpoort.org voor actuele informatie. 

  
         


 
 

NVTB & LinkedIn

 

De LinkedIn-groep van NVTB telt inmiddels meer dan 700 leden. Bent u al lid van de groep? Denk en discussieer met ons mee over actuele zaken.

U kunt zich hier voor de LinkedIn-groep aanmelden.

 

Column bestuurslid Ewald van Hal

Recht om te wonen

Vrijdag 13 september: Bouwend Nederland-voorzitter Verhagen roept via het Financieel Dagblad het Kabinet op om de regie op woningbouw te grijpen. ‘Er is woningnood en wonen is een grondrecht, het staat in de Grondwet’. Is van dit punt een hard punt te maken?

Lees meer...

Toelatingsorganisatie of Bouwautoriteit?

Als alles goed gaat treedt in 2021 de Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb) in werking. Deze introduceert een privaat stelsel van kwaliteitsborging. Nou ja privaat, het stelsel kent een strak ingeregeld publiekrechtelijk kader waarin de nieuwe Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (Tkb) een sleutelrol vervult. Krijgt de bouwsector een Bouwautoriteit?