Smaller Default Larger

Meerwerk of meer werk?

Neen, deze column gaat niet over taal of grammatica. Het gaat wel over het verschil tussen meerwerk als onderdeel van een bestaande afspraak en meer werk als nieuwe afspraak. Het maakt het verschil tussen een rekening en een gepeperde rekening. Hoe werkt dat?

Kort samengevat omschrijft de wet de aannemingsovereenkomst als een overeenkomst tussen opdrachtgever en aannemer waarin deze laatste buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard uitvoert tegen een te betalen prijs. In de praktijk komen tijdens de uitvoering vaak aanpassingen op die door de opdrachtgever alsnog gewenst worden of door deze noodzakelijk worden geacht. De aannemer moet volgen, heeft wél aanspraak op bijbetaling maar moet de opdrachtgever daar tijdig op wijzen. Deze waarschuwingsplicht vervalt indien de opdrachtgever de noodzaak tot die prijsverhoging zelf had moeten begrijpen (art. 7:755 BW).

De aannemingsovereenkomst heeft als kenmerk dat aan verzoeken tot meerwerk (of minderwerk!) in beginsel tegemoet moet worden gekomen. Dit volgt uit de wet zelf, maar is ook duidelijk geformuleerd in bijvoorbeeld de UAV 2012. Dat is een voor grotere (bouw-)werken veelvuldig gebruikte, vrijwillig toepasbare standaardregeling. Deze bepaalt dat de aannemer medewerking moet verlenen aan verzoeken tot wijziging in bestek, werk of voorwaarden ook indien daardoor de omvang van het werk wordt vermeerderd (of verminderd). Voorwaarde is dat de totalen van bijbetalingen en inhoudingen maximaal 15% van de aanneemsom bedragen dan wel het saldo niet meer dan 10% daarvan (par. 36 lid 4).

In de UAV-GC, een standaardregeling voor geïntegreerde bouwcontracten, is het begrip meerwerk vervangen door het duidelijkere ‘’wijziging op de overeenkomst’’. Dit maakt immers duidelijk dat de wijzigingswens een door opdrachtnemer niet te weigeren afwijking van het bestaande contract oplevert. De aannemer/opdrachtnemer is gehouden daaraan tegemoet te komen, maar de opdrachtgever mist een onderhandelpositie en betaalt daarom de hoofdprijs. Alternatief om dit te voorkomen is als opdrachtgever in voorkomende gevallen met dezelfde aannemer een nieuwe, parallelle aannemingsovereenkomst te sluiten. Het staat de aannemer vrij dit te weigeren, maar dit alternatief geeft meer (prijs-)duidelijkheid vooraf en voorkomt dat meerwerk alle contractspartijen meer werk geeft!

Mr Ewald L.J. van Hal
Directeur vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek, namens NVTB

Agenda

 

   

Vanwege de huidige maatregelen rondom corona staat voorlopig geen volgende editie van Bouwpoort gepland. Wij hopen, zodra dat weer veilig kan, een Bouwpoort te kunnen organiseren en houden u via onze nieuwsbrief en deze website op de hoogte. 
    


 
 

NVTB & LinkedIn

 

De LinkedIn-groep van NVTB telt inmiddels meer dan 700 leden. Bent u al lid van de groep? Denk en discussieer met ons mee over actuele zaken.

U kunt zich hier voor de LinkedIn-groep aanmelden.

 

Column bestuurslid Ewald van Hal

De inconvenient truth van de energiecoöperatie

Goedwillende burgers, belangstellend of belanghebbend, vinden elkaar steeds vaker voor een lokale, duurzame energievoorziening: de energiecoöperatie. Dat zijn verenigingen waarbij nu al moet worden nagedacht over de gevolgen van ontbinding daarvan. Wie is over pakweg 25 jaar verantwoordelijk voor weilanden vol defecte zonnepanelen of roestige windmolens van inmiddels ontbonden energiecoöperaties? Zijn onwetende burgers voldoende geïnformeerd?

Lees meer...

Merkenrecht helpt materiaalidentiteit

Maak of namaak? Regelmatig leiden opgaven tot verduurzaming en circulariteit tot een materiaal- of productinnovatie die door de naam (of vorm!) aanleunt tegen een bekend bouwmateriaal. Denk aan de ongebakken baksteen (euh?), grasbeton, houtgraniet of plexiglas. Biedt het merkenrecht mogelijkheden tot behoud van materiaalidentiteit?

Lees meer...