Sprookje over behoorlijk bestuur

Sprookje over behoorlijk bestuur

Er was eens een Natura2000 Beheerplan, een ruimtelijk planfiguur voor gebiedsgericht (natuur-)beleid. Over dit beheerplan werd al sinds 2008 héééél goed nagedacht door belanghebbenden en provincieambtenaren samen. Iedereen mocht wat zeggen, wat vinden en er werd veel gemeenschappelijk overlegd. Eind 2012 leidde dat tot een gemeenschappelijke Ontwerptekst als advies aan de provinciebazen. Die hielden het advies aan, omdat de rechter iets ging vinden van stikstof in de lucht, ganzen op de grond, en toen weer van iets anders. In mei 2017 was het allemaal duidelijk en werd de Ontwerptekst van het Natura2000 Beheerplan openbaar ter inzage gelegd. Want dat zegt de wet.

Belanghebbenden vonden nog iets van het plan en diende zienswijzen in. De provinciebazen lazen de zienswijzen, vonden er (n)iets van en stelden de beheerplan-tekst definitief vast, mede namens twee andere provincies en twee Ministeries. Maar wat was er aan de hand? De definitieve tekst luidde opeens ingrijpend gewijzigd anders dan de ter inzage gelegde Ontwerptekst. Niet omdat zienswijzen van het volk waren verwerkt. Neen, de provinciebazen hadden eenzijdig zelf de tekst aangepast. Gewoon, omdat was vergeten de Ontwerptekst tijdig aan te passen aan een gewijzigde regeling van een andere overheid. Niet zo slim, beetje dom zelfs, maar de provinciebazen dachten: dat heeft het volk toch niet door.

Het volk had het echter wel door en stapte daarom in 2019 naar de rechter. Die bewaakt immers dat overheidsbesluiten ook voldoen aan algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Want dat zegt de wet. Het volk vertrouwde op toetsing door de rechter. Nu was deze rechter, zo een die oordeelt zonder hoger beroep, een beetje stout. De rechter wilde het Natura2000 Beheerplan namelijk wel toetsen aan daartoe gelimiteerd omschreven beroepsgronden maar niet aan algemene beginselen van behoorlijk bestuur. En zo mocht de Ontwerptekst na terinzagelegging maar zonder verdere rechtswaarborgen voor belanghebbenden dus ingrijpend worden aangepast. Anno 2020 bleken belanghebbenden rechteloos, kon het bestuur z’n gang gaan en vond de rechter de zaak goed afgehandeld. Leefde iedereen toen nog lang en gelukkig? Neen, want dit is geen sprookje!

Mr Ewald L.J. van Hal
Directeur vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek, namens NVTB