Smaller Default Larger

‘Veilig en comfortabel wonen’

Doesburg, 16 juni 2016 – ‘Veilig en comfortabel wonen, dat is belangrijk voor iedereen’ stelt Peter Laros, commercieel directeur van Ubbink. Het in Doesburg gevestigde bedrijf produceert en levert kunststof totaaloplossingen voor veilige rookgasafvoersystemen, ventilatiesystemen en lucht- en waterdicht bouwen. Een goede ventilatie en luchtdicht bouwen maken dat woningen en andere gebouwen comfortabel zijn. Een veilige afvoer van rookgassen van installaties is van levensbelang.

Als sprekend voorbeeld noemt Laros de marktintroductie van een veilig concentrisch rookgasafvoersysteem voor verwarmingsketels dat de kans op koolmonoxidevergiftiging minimaliseert. Jaarlijks komen er in Nederland naar schatting tien mensen om door koolmonoxide en belanden meer dan honderd mensen in het ziekenhuis met vergiftigingsverschijnselen. Bijzonder is daarbij dat het aantal incidenten toeneemt. Eind vorig jaar verscheen een rapport van de Onderzoeksraad naar de Veiligheid. ‘Een concentrisch systeem is extra veilig door het buis-in-buis systeem waardoor een eventuele lekkage van rookgas wordt opgevangen in de buitenbuis en niet in de woning terecht komt’. Ubbink promoot deze veilige oplossing als alternatief voor het nu veelal toegepaste parallelle systeem.

Samen voor veilig

Als fabrikant alleen kom je dan niet ver, maar door je actief op te stellen in de branchevereniging en door samen te werken met andere fabrikanten en installatiebedrijven kun je succesvolle totaaloplossingen ontwikkelen en bieden. Verwerkers worden actief benaderd, getraind en om feedback gevraagd, zodat de veilige oplossing ook in de praktijk werkt. De eerste nieuwbouwprojecten met het veilige concentrische rookgasafvoersysteem zijn inmiddels een feit. Peter Laros vindt het vanzelfsprekend dat de Nederlandse bouwindustrie haar verantwoordelijkheid neemt en actief bijdraagt aan een oplossing. ‘In het buitenland is dit veilige systeem al de standaard en wordt dit geborgd door wet- en regelgeving. In samenwerking met de ketelfabrikanten kunnen we veel zelf doen. De Nederlandse overheid zou de veilige totaaloplossing actiever kunnen steunen met regelgeving. Het gaat per slot van rekening om de gezondheid en veiligheid van alle bewoners’.

Gemak voor de verwerker

Ubbink werkt op het grensvlak van de bouw- en installatiewereld. Laros: ‘Gemak voor de bouwer en installateur hebben we bij Ubbink echt als uitgangspunt omarmd. Als je je verplaatst in de verwerker van onze producten dan wil men het liefst een totaalverhaal en niet voor elk elementje een andere leverancier. Bij elke innovatie kijken we goed wat nodig is om de toepassing van onze systemen eenvoudig, snel en doelmatig toe te passen. Ik ben er trots op dat onze innovaties ook van buitenaf worden erkend.  Zo hebben we afgelopen jaar de VSK-award gewonnen voor ons nieuwe beugelsysteem voor het veilig en makkelijk plaatsen van rookgasafvoer- en ventilatiesystemen. Dit is heel enthousiast ontvangen door de doelgroep.’

Digitalisering

Gemak zit ‘m niet alleen in de techniek, maar in het hele proces van eerste contact tot en met realisatie. ‘Ubbink wil voor alle afnemers van haar producten zo goed mogelijk digitaal vindbaar zijn. Als bedrijf moet je je data voor elkaar hebben en actueel houden’. Ubbink heeft haar producten beschreven volgens de ETIM ketenstandaard voor bouw- en installatie, een wereldwijd uniforme classificatie voor technische producten. Zowel bouwers als installateurs kunnen hiermee uit de voeten.

BIM is een belangrijk onderdeel van de digitalisering volgens Laros. ‘Alles wordt digitaal en de mogelijkheden zijn oneindig. Vaak worden bestaande oplossingen gedigitaliseerd, maar het is juist interessant om nieuwe te dingen verzinnen met nieuwe businessmodellen in het achterhoofd’. Laros vindt dat de gebruiker van een woning, de uiteindelijk echte klant, veel beter dan nu het geval is kan worden geïnformeerd over de installaties in zijn/haar woning.

3D-printen

Peter Laros vindt de ontwikkeling van 3D-printen erg interessant. ‘Wij maken op dit moment veel producten met behulp van spuitgiettechnologie. 3D printen kan interessant zijn voor het maken van specials. Ubbink gebruikt al 3D-printtechniek voor prototypes waarmee volwaardig getest kan worden. In de toekomst kunnen op locatie maatwerkproducten met een 3D-printer vervaardigd worden. Ubbink zou hiertoe de benodigde data kunnen bieden. De ontwikkelingen rond 3D-printen leidt tot nieuwe dilemma’s voor bedrijven (bv. beschikbaarheid stellen van data) en nieuwe businessmodellen’. Na zijn commerciële studie is Peter Laros de bouw ingerold en nooit meer weggegaan: ‘Het werken aan tastbare oplossingen die je vervolgens in de werkelijkheid terugziet is wat me inspireert in de bouw’. 

Peter Laros is commercieel directeur voor Ubbink Nederland, bestuurslid van het NVTB en ook actief in de rookgasafvoer- en ventilatiebranche. Laros werkte eerder bij Isover en Wavin. Ooit begonnen als familiebedrijf, werd Ubbink 120 jaar geleden opgericht en is nu onderdeel van het Duitse Centrotec Sustainable AG. Op de productielocatie in Doesburg werken ongeveer 240 mensen en worden uiteenlopende kunststofproducten gefabriceerd. Ubbink beschikt hier tevens over een eigen R&D-afdeling. Meer informatie www.ubbink.nl

Agenda

 

   

Dinsdag 9 juni stond de volgende editie van Bouwpoort gepland. Vanwege de omstandigheden rondom het coronavirus is besloten deze Bouwpoort niet door te laten gaan. Afhankelijk van de maatregelen proberen wij Bouwpoort in het najaar alsnog te laten plaatsvinden. Wij houden u via onze nieuwsbrief en deze website op de hoogte. 
    


 
 

NVTB & LinkedIn

 

De LinkedIn-groep van NVTB telt inmiddels meer dan 700 leden. Bent u al lid van de groep? Denk en discussieer met ons mee over actuele zaken.

U kunt zich hier voor de LinkedIn-groep aanmelden.

 

Column bestuurslid Ewald van Hal

Ne bis in idem in het klimaatbeleid

Eind mei eindigde de internet-consultatie over het Wetsvoorstel CO2-heffing. Deze voorziet in een heffing op de CO2-uitstoot door 284 industriële bedrijven waaronder die voor bouwmateriaal. De nationale heffing moet bedrijven prikkelen tot verduurzaming en komt naast een Europees emissiehandelssysteem met eenzelfde doel en identieke grondslag: de CO2-uitstoot. Is het redelijk om hetzelfde milieufeit dubbel te belasten?

Lees meer...

Sprookje over behoorlijk bestuur

 Er was eens een Natura2000 Beheerplan, een ruimtelijk planfiguur voor gebiedsgericht (natuur-)beleid. Over dit beheerplan werd al sinds 2008 héééél goed nagedacht door belanghebbenden en provincieambtenaren samen. 

Lees meer...