Smaller Default Larger

 Investeer in Nederland

Den Haag, 22 november 2016 – Het nieuwe kabinet kan geschiedenis schrijven als het komt met een omvangrijk investeringsprogramma voor verduurzaming van de gebouwde omgeving. Nederland kan zich aan de eigen haren uit het moeras van lage economische groei trekken, simpelweg door fors te investeren in duurzaamheid. De extreem lage rente, het beperkte weglekeffect, de afspraken in Parijs en de multiplier vragen om echte investeringen in de gebouwde omgeving. Met een slimme investeringsagenda blijft Nederland ...

Lees meer: Investeer in Nederland

 Kwaliteitsborging voor de woonconsument

Den Haag, 18 november 2016 – Het Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen zou zoveel eenvoudiger en doelmatiger kunnen worden als de wet zich direct richt op het aan de klant geleverde product: de woning, het kantoor, het bedrijfsgebouw. Na de hoorzitting in de Tweede kamer over het wetsvoorstel op 23 september is het stil geworden. Al wekenlang zien we uit naar de behandeling in de Tweede Kamer. Helemaal gerust zijn we er niet op, omdat ...

Lees meer: Kwaliteitsborging voor de woonconsument

 Nationale Milieu Database uitgebreid en verbeterd met nieuwe release NMD 1.8

Rijswijk 15 november 2016 - Met het verschijnen en valideren van de nieuwe release van de Nationale Milieudatabase, NMD 1.8, is de basisinformatie met LCA-milieudata voor het maken van de milieuprestatieberekening van gebouwen aanzienlijk vergroot. Sinds 1 januari 2013 is het maken van een milieuprestatieberekening bij het ontwerp van woningen en kantoren verplicht.

Het aantal productkaarten in de Nationale Milieudatabase is fors uitgebreid van ruim 700 naar bijna 1.000. Het aandeel ...

Lees meer: Nationale Milieu Database uitgebreid en verbeterd met nieuwe release NMD 1.8

 Nationale bouwagenda: productiviteit 10% omhoog

Den Haag, 23 november 2016 – De productiviteit moet met zeker tien procent omhoog om de uitdagingen waarvoor de bouw staat het hoofd te bieden. Deze doelstelling is waarschijnlijk de kern van de nationale bouwagenda die in voorbereiding is. Eind dit jaar wordt de bouwagenda naar de Tweede Kamer gestuurd. NVTB neemt deel aan het ronde tafeloverleg met de drie ministeries van BZK, I&M en EZ waar de bouwagenda wordt voorbereid.

Lees meer: Nationale bouwagenda: productiviteit 10% omhoog

 NVTB naar FabCity

Amsterdam, 23 juni 2016 - Op 23 juni 2016 bezocht het NVTB met een groep innovatie- en marketingmedewerkers uit de bouwindustrie FabCity, een tijdelijke campus met (experimentele) oplossingen voor de circulaire stad van de toekomst op de Kop van Java in Amsterdam. Onder leiding van een gids bezochten we onder andere de HeijmansOne, de 3D beton printer van BAM en de staalprinter van MX3D.

Lees meer: NVTB naar FabCity

Agenda

 

   

Dinsdag 9 juni stond de volgende editie van Bouwpoort gepland. Vanwege de omstandigheden rondom het coronavirus is besloten deze Bouwpoort niet door te laten gaan. Afhankelijk van de maatregelen proberen wij Bouwpoort in het najaar alsnog te laten plaatsvinden. Wij houden u via onze nieuwsbrief en deze website op de hoogte. 
    


 
 

NVTB & LinkedIn

 

De LinkedIn-groep van NVTB telt inmiddels meer dan 700 leden. Bent u al lid van de groep? Denk en discussieer met ons mee over actuele zaken.

U kunt zich hier voor de LinkedIn-groep aanmelden.

 

Column bestuurslid Ewald van Hal

Ne bis in idem in het klimaatbeleid

Eind mei eindigde de internet-consultatie over het Wetsvoorstel CO2-heffing. Deze voorziet in een heffing op de CO2-uitstoot door 284 industriële bedrijven waaronder die voor bouwmateriaal. De nationale heffing moet bedrijven prikkelen tot verduurzaming en komt naast een Europees emissiehandelssysteem met eenzelfde doel en identieke grondslag: de CO2-uitstoot. Is het redelijk om hetzelfde milieufeit dubbel te belasten?

Lees meer...

Sprookje over behoorlijk bestuur

 Er was eens een Natura2000 Beheerplan, een ruimtelijk planfiguur voor gebiedsgericht (natuur-)beleid. Over dit beheerplan werd al sinds 2008 héééél goed nagedacht door belanghebbenden en provincieambtenaren samen. 

Lees meer...