Smaller Default Larger

 Investeer in Nederland

Den Haag, 22 november 2016 – Het nieuwe kabinet kan geschiedenis schrijven als het komt met een omvangrijk investeringsprogramma voor verduurzaming van de gebouwde omgeving. Nederland kan zich aan de eigen haren uit het moeras van lage economische groei trekken, simpelweg door fors te investeren in duurzaamheid. De extreem lage rente, het beperkte weglekeffect, de afspraken in Parijs en de multiplier vragen om echte investeringen in de gebouwde omgeving. Met een slimme investeringsagenda blijft Nederland ...

Lees meer: Investeer in Nederland

 Kwaliteitsborging voor de woonconsument

Den Haag, 18 november 2016 – Het Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen zou zoveel eenvoudiger en doelmatiger kunnen worden als de wet zich direct richt op het aan de klant geleverde product: de woning, het kantoor, het bedrijfsgebouw. Na de hoorzitting in de Tweede kamer over het wetsvoorstel op 23 september is het stil geworden. Al wekenlang zien we uit naar de behandeling in de Tweede Kamer. Helemaal gerust zijn we er niet op, omdat ...

Lees meer: Kwaliteitsborging voor de woonconsument

 Nationale Milieu Database uitgebreid en verbeterd met nieuwe release NMD 1.8

Rijswijk 15 november 2016 - Met het verschijnen en valideren van de nieuwe release van de Nationale Milieudatabase, NMD 1.8, is de basisinformatie met LCA-milieudata voor het maken van de milieuprestatieberekening van gebouwen aanzienlijk vergroot. Sinds 1 januari 2013 is het maken van een milieuprestatieberekening bij het ontwerp van woningen en kantoren verplicht.

Het aantal productkaarten in de Nationale Milieudatabase is fors uitgebreid van ruim 700 naar bijna 1.000. Het aandeel ...

Lees meer: Nationale Milieu Database uitgebreid en verbeterd met nieuwe release NMD 1.8

 Nationale bouwagenda: productiviteit 10% omhoog

Den Haag, 23 november 2016 – De productiviteit moet met zeker tien procent omhoog om de uitdagingen waarvoor de bouw staat het hoofd te bieden. Deze doelstelling is waarschijnlijk de kern van de nationale bouwagenda die in voorbereiding is. Eind dit jaar wordt de bouwagenda naar de Tweede Kamer gestuurd. NVTB neemt deel aan het ronde tafeloverleg met de drie ministeries van BZK, I&M en EZ waar de bouwagenda wordt voorbereid.

Lees meer: Nationale bouwagenda: productiviteit 10% omhoog

 NVTB naar FabCity

Amsterdam, 23 juni 2016 - Op 23 juni 2016 bezocht het NVTB met een groep innovatie- en marketingmedewerkers uit de bouwindustrie FabCity, een tijdelijke campus met (experimentele) oplossingen voor de circulaire stad van de toekomst op de Kop van Java in Amsterdam. Onder leiding van een gids bezochten we onder andere de HeijmansOne, de 3D beton printer van BAM en de staalprinter van MX3D.

Lees meer: NVTB naar FabCity

Agenda

 

   

10 april 2018, start 17:00 uur, 
Perscentrum Nieuwpoort, Den Haag.
          Bekijk de website 
           en schrijf u nu in!  

Nieuwsbrief


 Klik hier voor de laatste NVTB nieuwsbrief.

Meld u hier aan voor de NVTB nieuwsbrief. 

NVTB & LinkedIn

 

De LinkedIn-groep van NVTB telt inmiddels meer dan 700 leden. Bent u al lid van de groep? Denk en discussieer met ons mee over actuele zaken.

U kunt zich hier voor de LinkedIn-groep aanmelden.

 

Column bestuurslid Ewald van Hal

Warmterecht of warmteplicht

Het staat in het Regeerakkoord 2017 - 2021 te lezen: 'De aansluitplicht van gas wordt vervangen door een warmterecht, waarmee eindgebruikers aanspraak kunnen maken op een aansluiting op een (verzwaard) elektriciteitsnet of een warmtenet'. Zo staat het er, maar wordt bedoeld wat er staat?

Toen Nederlands aardgas nog onverdacht gewonnen en verbruikt kon worden was het logisch deze energiebron voor verwarmingdoeleinden te benutten. Transport en levering was een staatstaak. Dat veranderde toen eind jaren negentig werd gekozen voor privatisering. In een vrije energiemarkt, zo werd verwacht, zouden kritische afnemers de beste, goedkoopste en schoonste energie afdwingen. De Gaswet kwam, nutsbedrijven werden privaat en kleine verbruikers kregen keuzevrijheid onder waarborg van een gasvoorziening: netbeheerders dienen iedereen die dat verzoekt te voorzien van een gasaansluiting (art. 10 lid 6 Gaswet). Het gasrecht van de kleinverbruiker werd geborgd door een wettelijke gasplicht voor de netbeheerder.

Lees meer...