Smaller Default Larger

NVTB ondertekent DigiDealGo namens bouwmaterialenindustrie

Samen, sneller en slimmer werken door een versnelling van digitalisering in de gebouwde omgeving. Dat is de ambitie van de DigiDealGO. Titia Siertsema, voorzitter NVTB, ondertekende de afspraken donderdag, namens NVTB en haar leden, tijdens de werkconferentie ‘Twee jaar Bouwagenda’ in Den Haag. Tijdens de conferentie werd de deal bekrachtigd door NVTB en ruim 30 andere bouworganisaties. Met de ondertekening maken de partijen afspraken over uitwisseling, eigenaarschap en organisatie van data en informatie in de bouw.   

Wat betekent dat voor NVTB?
De organisaties die de DigiDealGO hebben ondertekend vormen samen de kring van ambassadeurs. Met de ondertekening onderschrijft NVTB de ambitie, de doelen en de aanpak, onder meer door actief deel te nemen in versnellingsprojecten en/of zelf versnellingsprojecten in te dienen. Volgens Titia Siertsema is de bouwmaterialenindustrie  onontbeerlijk bij de verdere informatisering en digitalisering van de bouwkolom. “Er zijn twee startTitia Siertsemapunten voor informatie in de   bouwsector. De initiatiefnemer van een bouwwerk zorgt een voor informatiestroom vanuit eisen en wensen. En   de bouwmaterialenindustrie zorgt voor een informatiestroom aan specificaties en zekerheden. Daartussen gebeurd heel veel! Het slim   koppelen of het op gang brengen van informatiestromen kan leiden tot gewenste voordelen.” De bouwmaterialenvoorzitter gaf, voor 200  personen uit de bouwsector, aan vooral de manieren voor het aanleveren van data door fabrikanten aan afnemers te verbeteren. Een   eerste inventarisatie moet inzicht geven in de verschillen en de voor- en nadelen daarvan. Samen met vertegenwoordigers van handel,   uitvoerende bouw-, infra- en installatiebedrijven (ingenieursbureaus en architecten) kunnen we gezamenlijk naar één systeem overgaan. 

Digitaliseringsopgave
De DigiDealGO geeft invulling aan de digitaliseringsopgave en maakt daarbij vooral gebruik van bestaande en toekomstige digitaliseringsinitiatieven in de sector. De uitwerking richt zich op het aanbrengen van overzicht en samenhang in de vorm van versnellingsprojecten. Voor meer informatie, klik hier

Digiteam
De uitwerking van de DigiDealGO gebeurt vanuit het Digiteam. Dit team staat onder voorzitterschap van Richard Tieskens en faciliteert en coördineert de activiteiten van de DigiDealGO. Het Digiteam wordt ondersteund vanuit het BIM Loket en wordt aangestuurd vanuit de Bouw Digitaliserings Raad (BDR, voortgekomen uit de Bouw Informatie Raad en de kerncoalitie). Hierin is de gehele sector vertegenwoordigd. 

           

Agenda

 

   

De datum voor de volgende Bouwpoort is nog niet bekend.
Kijk op www.bouwpoort.org voor actuele informatie.

  
         

Nieuwsbrief


 Klik hier voor de laatste NVTB nieuwsbrief.

Meld u hier aan voor de NVTB nieuwsbrief. 

NVTB & LinkedIn

 

De LinkedIn-groep van NVTB telt inmiddels meer dan 700 leden. Bent u al lid van de groep? Denk en discussieer met ons mee over actuele zaken.

U kunt zich hier voor de LinkedIn-groep aanmelden.

 

Column bestuurslid Ewald van Hal

Veranderend klimaat voor procederen over klimaatschadeStart de recente dagvaarding van Shell wegens klimaatschade een nieuwe trend? Daarin worden niet alleen overheden maar ook individuele fabrikanten voor de rechter ter verantwoording geroepen. Het dagvaarden van een multinational voor klimaatschade is uit juridisch optiek dan vrij uitdagend!
 
Lees meer...

Tegelgesteggel

Een dapper zaadje in Den Haag wortelt tussen straatgevel en stoeptegel. Het weet zich op te werken tot een vleugelnootboompje in de dop. Een bezorgde burgeres, vertederd door zoveel levenslust, verwijdert een stoeptegeltje. Het boompje krijgt zo meer water en ruimte. De buurvrouw ervaart hiervan hinder en wendt zich verontwaardigd tot de gemeente. Deze herkent direct een overtreding van de APV, eist onder dwangsom herstel in de oude toestand en legt bovendien een geldboete op. Poeh, kan dat anders?

Lees meer...