Smaller Default Larger

NVTB ondertekent DigiDealGo namens bouwmaterialenindustrie

Samen, sneller en slimmer werken door een versnelling van digitalisering in de gebouwde omgeving. Dat is de ambitie van de DigiDealGO. Titia Siertsema, voorzitter NVTB, ondertekende de afspraken donderdag, namens NVTB en haar leden, tijdens de werkconferentie ‘Twee jaar Bouwagenda’ in Den Haag. Tijdens de conferentie werd de deal bekrachtigd door NVTB en ruim 30 andere bouworganisaties. Met de ondertekening maken de partijen afspraken over uitwisseling, eigenaarschap en organisatie van data en informatie in de bouw.   

Wat betekent dat voor NVTB?
De organisaties die de DigiDealGO hebben ondertekend vormen samen de kring van ambassadeurs. Met de ondertekening onderschrijft NVTB de ambitie, de doelen en de aanpak, onder meer door actief deel te nemen in versnellingsprojecten en/of zelf versnellingsprojecten in te dienen. Volgens Titia Siertsema is de bouwmaterialenindustrie  onontbeerlijk bij de verdere informatisering en digitalisering van de bouwkolom. “Er zijn twee startTitia Siertsemapunten voor informatie in de   bouwsector. De initiatiefnemer van een bouwwerk zorgt een voor informatiestroom vanuit eisen en wensen. En   de bouwmaterialenindustrie zorgt voor een informatiestroom aan specificaties en zekerheden. Daartussen gebeurd heel veel! Het slim   koppelen of het op gang brengen van informatiestromen kan leiden tot gewenste voordelen.” De bouwmaterialenvoorzitter gaf, voor 200  personen uit de bouwsector, aan vooral de manieren voor het aanleveren van data door fabrikanten aan afnemers te verbeteren. Een   eerste inventarisatie moet inzicht geven in de verschillen en de voor- en nadelen daarvan. Samen met vertegenwoordigers van handel,   uitvoerende bouw-, infra- en installatiebedrijven (ingenieursbureaus en architecten) kunnen we gezamenlijk naar één systeem overgaan. 

Digitaliseringsopgave
De DigiDealGO geeft invulling aan de digitaliseringsopgave en maakt daarbij vooral gebruik van bestaande en toekomstige digitaliseringsinitiatieven in de sector. De uitwerking richt zich op het aanbrengen van overzicht en samenhang in de vorm van versnellingsprojecten. Voor meer informatie, klik hier

Digiteam
De uitwerking van de DigiDealGO gebeurt vanuit het Digiteam. Dit team staat onder voorzitterschap van Richard Tieskens en faciliteert en coördineert de activiteiten van de DigiDealGO. Het Digiteam wordt ondersteund vanuit het BIM Loket en wordt aangestuurd vanuit de Bouw Digitaliserings Raad (BDR, voortgekomen uit de Bouw Informatie Raad en de kerncoalitie). Hierin is de gehele sector vertegenwoordigd. 

           

Agenda

 

   

Dinsdag 3 december was er weer een nieuwe editie van 
Bouwpoort in Nieuwspoort in Den Haag. Tijdens de druk-
bezochte bijeenkomst zijn sprekers en deelnemers, onder 
leiding van dagvoorzitter Marnix Norder, in gesprek gegaan
over versnellen en opschalen in de bouwsector.

Lees meer >>

    


 
 

NVTB & LinkedIn

 

De LinkedIn-groep van NVTB telt inmiddels meer dan 700 leden. Bent u al lid van de groep? Denk en discussieer met ons mee over actuele zaken.

U kunt zich hier voor de LinkedIn-groep aanmelden.

 

Column bestuurslid Ewald van Hal

Woningnood als verdienmodel

Er is woningnood of op z’n minst schaarste aan betaalbare woonruimte. Schaarste werkt prijsopdrijvend en lokt creatieve oplossingen uit. Bij woningkoop was dat vroeger economisch eigendom, tegenwoordig is het ‘ground as a service’. Lees mee: ‘jij koopt de stenen, met een hypotheek, en wij kopen de grond. Het geeft lagere maandlasten en je kunt je een iets duurder huis veroorloven’. Wordt dure nieuwbouw voor woonconsumenten betaalbaarder als het anderen een verdienmodel oplevert? Wie houdt toezicht?

Lees meer...

Het recht om uit te dagen

Het is de eerste volle werkweek van een nieuw jaar, de tijd van nieuwjaarsrecepties met nieuwjaarstoespraken. Er wordt gedronken op vertrouwen in de toekomst en de stevige uitdagingen in het verschiet. Het wetsvoorstel om uit te mogen dagen geeft daaraan onverwacht perspectief.

Lees meer...