Smaller Default Larger

NVTB ondertekent DigiDealGo namens bouwmaterialenindustrie

Samen, sneller en slimmer werken door een versnelling van digitalisering in de gebouwde omgeving. Dat is de ambitie van de DigiDealGO. Titia Siertsema, voorzitter NVTB, ondertekende de afspraken donderdag, namens NVTB en haar leden, tijdens de werkconferentie ‘Twee jaar Bouwagenda’ in Den Haag. Tijdens de conferentie werd de deal bekrachtigd door NVTB en ruim 30 andere bouworganisaties. Met de ondertekening maken de partijen afspraken over uitwisseling, eigenaarschap en organisatie van data en informatie in de bouw.   

Wat betekent dat voor NVTB?
De organisaties die de DigiDealGO hebben ondertekend vormen samen de kring van ambassadeurs. Met de ondertekening onderschrijft NVTB de ambitie, de doelen en de aanpak, onder meer door actief deel te nemen in versnellingsprojecten en/of zelf versnellingsprojecten in te dienen. Volgens Titia Siertsema is de bouwmaterialenindustrie  onontbeerlijk bij de verdere informatisering en digitalisering van de bouwkolom. “Er zijn twee startTitia Siertsemapunten voor informatie in de   bouwsector. De initiatiefnemer van een bouwwerk zorgt een voor informatiestroom vanuit eisen en wensen. En   de bouwmaterialenindustrie zorgt voor een informatiestroom aan specificaties en zekerheden. Daartussen gebeurd heel veel! Het slim   koppelen of het op gang brengen van informatiestromen kan leiden tot gewenste voordelen.” De bouwmaterialenvoorzitter gaf, voor 200  personen uit de bouwsector, aan vooral de manieren voor het aanleveren van data door fabrikanten aan afnemers te verbeteren. Een   eerste inventarisatie moet inzicht geven in de verschillen en de voor- en nadelen daarvan. Samen met vertegenwoordigers van handel,   uitvoerende bouw-, infra- en installatiebedrijven (ingenieursbureaus en architecten) kunnen we gezamenlijk naar één systeem overgaan. 

Digitaliseringsopgave
De DigiDealGO geeft invulling aan de digitaliseringsopgave en maakt daarbij vooral gebruik van bestaande en toekomstige digitaliseringsinitiatieven in de sector. De uitwerking richt zich op het aanbrengen van overzicht en samenhang in de vorm van versnellingsprojecten. Voor meer informatie, klik hier

Digiteam
De uitwerking van de DigiDealGO gebeurt vanuit het Digiteam. Dit team staat onder voorzitterschap van Richard Tieskens en faciliteert en coördineert de activiteiten van de DigiDealGO. Het Digiteam wordt ondersteund vanuit het BIM Loket en wordt aangestuurd vanuit de Bouw Digitaliserings Raad (BDR, voortgekomen uit de Bouw Informatie Raad en de kerncoalitie). Hierin is de gehele sector vertegenwoordigd. 

           

Agenda

 

   

De datum voor de volgende Bouwpoort is bekend! 
Noteer 3 december 2019 vanaf 17.00 uur alvast in uw agenda.

Kijk op www.bouwpoort.org voor actuele informatie.

  
         

Nieuwsbrief


 
Meld u hier aan voor de NVTB nieuwsbrief. 

NVTB & LinkedIn

 

De LinkedIn-groep van NVTB telt inmiddels meer dan 700 leden. Bent u al lid van de groep? Denk en discussieer met ons mee over actuele zaken.

U kunt zich hier voor de LinkedIn-groep aanmelden.

 

Column bestuurslid Ewald van Hal

Toelatingsorganisatie of Bouwautoriteit?

Als alles goed gaat treedt in 2021 de Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb) in werking. Deze introduceert een privaat stelsel van kwaliteitsborging. Nou ja privaat, het stelsel kent een strak ingeregeld publiekrechtelijk kader waarin de nieuwe Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (Tkb) een sleutelrol vervult. Krijgt de bouwsector een Bouwautoriteit?
 
  Lees meer...

Meerwerk of meer werk?

Neen, deze column gaat niet over taal of grammatica. Het gaat wel over het verschil tussen meerwerk als onderdeel van een bestaande afspraak en meer werk als nieuwe afspraak. Het maakt het verschil tussen een rekening en een gepeperde rekening. Hoe werkt dat?

Lees meer...