Smaller Default Larger

In juni 2019 is de Ontwerp NOVI naar de Tweede Kamer gestuurd en gelanceerd. Het ontwerp is ook online beschikbaar gekomen via www.ontwerpnovi.nl. De periode van officiële ter inzage legging was van 20 augustus 2019 t/m 30 september 2019. In die periode konden zienswijzen worden ingediend.

De NVTB heeft een zienswijze ingediend waarin NVTB aangeeft op drie punten graag aanvulling te zien in de NOVI:

 1. Het Rijk dient regie te nemen omdat de gedecentraliseerde aanpak leidt tot een risico van stilstand in de bouwrealisatie zoals nu bij PAS wordt ervaren.
 2. Er is een lange termijnvisie nodig om de behoefte aan winning van grondstoffen te borgen.
 3. Er is nu geen beleid op vestigingslocaties en die is wel nodig voor zowel de productie van bouwmaterialen als de recycling daarvan.

De volledige tekst van de NVTB zienswijze kunt u hier vinden.

De NOVI wil richting en samenhang van het rijksbeleid voor de leefomgeving. Het is een visie voor heel Nederland. In de totstandkoming van de NOVI wordt daarom nauw samengewerkt met mede-overheden en wordt actief de betrokkenheid gezocht van maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en inwoners.

De NOVI komt in vier fases tot stand:

 • Fase 1; De startnota
 • Fase 2; De verdieping van de strategische opgaven
 • Fase 3; Ontwerp NOVI (het formuleren van keuzes)
  - Begin 2018 is een ambtelijke schets van de NOVI opgesteld.
  - Najaar 2018 is een kabinetsperspectief NOVI opgesteld.
  - Medio juni 2019 is het Ontwerp van de NOVI opgeleverd
 • Fase 4 NOVI 1.0

In het najaar vinden enkele bijeenkomsten plaats over de thematiek van de NOVI. Naar verwachting wordt de NOVI begin 2020 vastgesteld.

Agenda

 

   

Dinsdag 3 december was er weer een nieuwe editie van 
Bouwpoort in Nieuwspoort in Den Haag. Tijdens de druk-
bezochte bijeenkomst zijn sprekers en deelnemers, onder 
leiding van dagvoorzitter Marnix Norder, in gesprek gegaan
over versnellen en opschalen in de bouwsector.

Lees meer >>

    


 
 

NVTB & LinkedIn

 

De LinkedIn-groep van NVTB telt inmiddels meer dan 700 leden. Bent u al lid van de groep? Denk en discussieer met ons mee over actuele zaken.

U kunt zich hier voor de LinkedIn-groep aanmelden.

 

Column bestuurslid Ewald van Hal

Woningnood als verdienmodel

Er is woningnood of op z’n minst schaarste aan betaalbare woonruimte. Schaarste werkt prijsopdrijvend en lokt creatieve oplossingen uit. Bij woningkoop was dat vroeger economisch eigendom, tegenwoordig is het ‘ground as a service’. Lees mee: ‘jij koopt de stenen, met een hypotheek, en wij kopen de grond. Het geeft lagere maandlasten en je kunt je een iets duurder huis veroorloven’. Wordt dure nieuwbouw voor woonconsumenten betaalbaarder als het anderen een verdienmodel oplevert? Wie houdt toezicht?

Lees meer...

Het recht om uit te dagen

Het is de eerste volle werkweek van een nieuw jaar, de tijd van nieuwjaarsrecepties met nieuwjaarstoespraken. Er wordt gedronken op vertrouwen in de toekomst en de stevige uitdagingen in het verschiet. Het wetsvoorstel om uit te mogen dagen geeft daaraan onverwacht perspectief.

Lees meer...