Smaller Default Larger

In juni 2019 is de Ontwerp NOVI naar de Tweede Kamer gestuurd en gelanceerd. Het ontwerp is ook online beschikbaar gekomen via www.ontwerpnovi.nl. De periode van officiële ter inzage legging was van 20 augustus 2019 t/m 30 september 2019. In die periode konden zienswijzen worden ingediend.

De NVTB heeft een zienswijze ingediend waarin NVTB aangeeft op drie punten graag aanvulling te zien in de NOVI:

 1. Het Rijk dient regie te nemen omdat de gedecentraliseerde aanpak leidt tot een risico van stilstand in de bouwrealisatie zoals nu bij PAS wordt ervaren.
 2. Er is een lange termijnvisie nodig om de behoefte aan winning van grondstoffen te borgen.
 3. Er is nu geen beleid op vestigingslocaties en die is wel nodig voor zowel de productie van bouwmaterialen als de recycling daarvan.

De volledige tekst van de NVTB zienswijze kunt u hier vinden.

De NOVI wil richting en samenhang van het rijksbeleid voor de leefomgeving. Het is een visie voor heel Nederland. In de totstandkoming van de NOVI wordt daarom nauw samengewerkt met mede-overheden en wordt actief de betrokkenheid gezocht van maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en inwoners.

De NOVI komt in vier fases tot stand:

 • Fase 1; De startnota
 • Fase 2; De verdieping van de strategische opgaven
 • Fase 3; Ontwerp NOVI (het formuleren van keuzes)
  - Begin 2018 is een ambtelijke schets van de NOVI opgesteld.
  - Najaar 2018 is een kabinetsperspectief NOVI opgesteld.
  - Medio juni 2019 is het Ontwerp van de NOVI opgeleverd
 • Fase 4 NOVI 1.0

In het najaar vinden enkele bijeenkomsten plaats over de thematiek van de NOVI. Naar verwachting wordt de NOVI begin 2020 vastgesteld.

Agenda

 

   

De datum voor de volgende Bouwpoort is bekend! 
Noteer 3 december 2019 vanaf 17.00 uur alvast in uw agenda.

Kijk op www.bouwpoort.org voor actuele informatie. 

  
         


 
 

NVTB & LinkedIn

 

De LinkedIn-groep van NVTB telt inmiddels meer dan 700 leden. Bent u al lid van de groep? Denk en discussieer met ons mee over actuele zaken.

U kunt zich hier voor de LinkedIn-groep aanmelden.

 

Column bestuurslid Ewald van Hal

Recht om te wonen

Vrijdag 13 september: Bouwend Nederland-voorzitter Verhagen roept via het Financieel Dagblad het Kabinet op om de regie op woningbouw te grijpen. ‘Er is woningnood en wonen is een grondrecht, het staat in de Grondwet’. Is van dit punt een hard punt te maken?

Lees meer...

Toelatingsorganisatie of Bouwautoriteit?

Als alles goed gaat treedt in 2021 de Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb) in werking. Deze introduceert een privaat stelsel van kwaliteitsborging. Nou ja privaat, het stelsel kent een strak ingeregeld publiekrechtelijk kader waarin de nieuwe Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (Tkb) een sleutelrol vervult. Krijgt de bouwsector een Bouwautoriteit?