Smaller Default Larger


Bouwmaterialenindustrie signaleert daling vraag

Tussen 15 en 23 april heeft NVTB, samen met haar leden, een eerste meting laten uitvoeren om meer inzicht te krijgen in de effecten van de coronacrisis op de bouwmaterialenindustrie. Dit heeft tot een zeer goede en representatieve respons heeft geleid. Graag delen wij met u een samenvatting van de belangrijkste resultaten

De resultaten van deze eerste meting geven een goed beeld van de invloed van de coronacrisis op de bouwmaterialenindustrie. Het meest in het oog springende effect is een daling van de vraag. De helft van de bedrijven ervaart nu al een daling (gemiddeld rond 25%, met uitschieters tot wel 50% of meer). De rest verwacht over het algemeen dat de daling in de komende maanden nog zal komen.

Het belang van doorbouwen aan Nederland is groot. Onze maatschappij staat te springen om betaalbare woningen en de bouwsector speelt bovendien een belangrijke rol in de werkgelegenheid. De economische veerkracht van ons land in de nasleep van deze crisis is gebaat bij een stevige bouwsector.

NVTB zet zich, naar aanleiding van de resultaten, in voor de ontwikkeling van een pakket maatregelen waar in ieder geval aandacht is voor het stimuleren van de vraag door:

  • Versoepelen en versnelling van de uitgifte van bouwvergunningen en het vrijgeven van bouwgronden door gemeenten;
  • doorpakken en naar voren halen van Bouw, Infra en GWW projecten vanuit de overheid;
  • stimuleren van de (sociale) woningbouw, bijvoorbeeld door het (gedeeltelijk) opheffen van de verhuurdersheffing;
  • het oplossen van de stikstof- en PFAS-problematiek voor de bouw.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Dan kunt u contact opnemen met Niels Ruijter (directeur NVTB) via 06 10925357.

Agenda

 

   

Dinsdag 1 december staat de volgende editie van Bouwpoort gepland. Vanwege de omstandigheden rondom het coronavirus is besloten deze Bouwpoort niet door te laten gaan. Wij hopen volgend jaar weer een Bouwpoort te kunnen organiseren en houden u via onze nieuwsbrief en deze website op de hoogte. 
    


 
 

NVTB & LinkedIn

 

De LinkedIn-groep van NVTB telt inmiddels meer dan 700 leden. Bent u al lid van de groep? Denk en discussieer met ons mee over actuele zaken.

U kunt zich hier voor de LinkedIn-groep aanmelden.

 

Column bestuurslid Ewald van Hal

Merkenrecht helpt materiaalidentiteit

Maak of namaak? Regelmatig leiden opgaven tot verduurzaming en circulariteit tot een materiaal- of productinnovatie die door de naam (of vorm!) aanleunt tegen een bekend bouwmateriaal. Denk aan de ongebakken baksteen (euh?), grasbeton, houtgraniet of plexiglas. Biedt het merkenrecht mogelijkheden tot behoud van materiaalidentiteit?

Lees meer...

Streekeigen bouwproducten

Het is vakantietijd. Door corona geen reis naar buitenlandse oorden maar een feest van binnenlandse verrassingen. Randstedeling raken verdwaald in het Achterhoekse coulissenlandschap; provincialen verdraaien de nek op Amsterdamse grachten. Bij de borrel passeert Hollandse Geitenkaas, zo nodig met een Oude-Lambiek. Anderen gaan de klus in eigen huis aan. Er is behoefte aan Waaltjes, de Oude Holle of inlands eiken. Verdienen ook bouwproducten een beschermde herkomstaanduiding?

Lees meer...