Smaller Default Larger

Bouwmaterialenindustrie veerkrachtig maar daling vraag zorgelijk

In vervolg op de meting van april, heeft NVTB, samen met haar leden, een volgende enquête uitgezet om inzicht te krijgen op de effecten van de coronacrisis op de toeleverende bouwmaterialenindustrie. Bij de resultaten dient aangetekend te worden dat de uitkomsten van vóór de tweede coronagolf zijn. De impact van de meest recente maatregelen komt hierin dus niet tot uiting.

Uit de resultaten komt een zichtbare daling van de vraag van tussen de 10 en 25 % naar voren. Dat is vooral zorgelijk vanwege het laat-cyclische karakter van de bouwmaterialenindustrie. De meeste respondenten verwachten dan ook een verdere daling.

Hoewel protocollen en maatregelen rondom corona in de sector op orde zijn is ziekteverzuim ook in de bouwmaterialenindustrie reden tot zorg. Snel testen en een snelle uitslag zijn van groot belang. Desondanks is de sector tot nu toe in staat geweest de productie op peil te houden en steeds adequaat te leveren.

Uit de enquête blijkt verder dat de bouwmaterialenindustrie over veerkracht beschikt; een relatief klein deel van de sector geeft aan gebruik te maken van de tijdelijke financiële steunmaatregelen vanuit de overheid.

Nu de tweede coronagolf zich heeft aangediend, wordt verwacht dat de economische gevolgen groot zijn. Omdat de bouwsector een deel van de economische teruggang kan ondervangen, is het van belang dat Nederland blijft bouwen. Vanwege afname van de vraag zijn maatregelen vanuit de overheid gericht op vraagstimulering essentieel. In bestuurlijk overleg met de overheid onderstreept NVTB het belang van vraagstimulering in de bouwsector. NVTB zet daarbij in op meer centrale regie van de overheid in de sector, het versnellen van de vergunningverlening, naar voren halen van projecten en vergunningen op het gebied van infra en utiliteitsbouw en het wegnemen van beperkingen rondom stikstof en PFAS.

Agenda

 

   

Vanwege de huidige maatregelen rondom corona staat voorlopig geen volgende editie van Bouwpoort gepland. Wij hopen, zodra dat weer veilig kan, een Bouwpoort te kunnen organiseren en houden u via onze nieuwsbrief en deze website op de hoogte. 
    


 
 

NVTB & LinkedIn

 

De LinkedIn-groep van NVTB telt inmiddels meer dan 700 leden. Bent u al lid van de groep? Denk en discussieer met ons mee over actuele zaken.

U kunt zich hier voor de LinkedIn-groep aanmelden.

 

Column bestuurslid Ewald van Hal

Juridische kwaliteitsborging

Misschien nooit bij stil gestaan maar juridische kwaliteitszorg is een issue bij overheden. In bouwtermen: de kwaliteit daarvan ‘schraagt’ de rechtsstatelijkheid en betrouwbaarheid van overheidshandelen jegens burgers. Omgekeerd maakt het een overheid weerbaar in een context van claimcultuur en toenemende privatisering van taken. De bouwkwaliteit is straks privaat geborgd, is de juridisch kwaliteit van gemeenten straks ook voldoende geborgd?

Lees meer...

De inconvenient truth van de energiecoöperatie

Goedwillende burgers, belangstellend of belanghebbend, vinden elkaar steeds vaker voor een lokale, duurzame energievoorziening: de energiecoöperatie. Dat zijn verenigingen waarbij nu al moet worden nagedacht over de gevolgen van ontbinding daarvan. Wie is over pakweg 25 jaar verantwoordelijk voor weilanden vol defecte zonnepanelen of roestige windmolens van inmiddels ontbonden energiecoöperaties? Zijn onwetende burgers voldoende geïnformeerd?

Lees meer...