Smaller Default Larger

Bouwmaterialenindustrie veerkrachtig maar daling vraag zorgelijk

In vervolg op de meting van april, heeft NVTB, samen met haar leden, een volgende enquête uitgezet om inzicht te krijgen op de effecten van de coronacrisis op de toeleverende bouwmaterialenindustrie. Bij de resultaten dient aangetekend te worden dat de uitkomsten van vóór de tweede coronagolf zijn. De impact van de meest recente maatregelen komt hierin dus niet tot uiting.

Uit de resultaten komt een zichtbare daling van de vraag van tussen de 10 en 25 % naar voren. Dat is vooral zorgelijk vanwege het laat-cyclische karakter van de bouwmaterialenindustrie. De meeste respondenten verwachten dan ook een verdere daling.

Hoewel protocollen en maatregelen rondom corona in de sector op orde zijn is ziekteverzuim ook in de bouwmaterialenindustrie reden tot zorg. Snel testen en een snelle uitslag zijn van groot belang. Desondanks is de sector tot nu toe in staat geweest de productie op peil te houden en steeds adequaat te leveren.

Uit de enquête blijkt verder dat de bouwmaterialenindustrie over veerkracht beschikt; een relatief klein deel van de sector geeft aan gebruik te maken van de tijdelijke financiële steunmaatregelen vanuit de overheid.

Nu de tweede coronagolf zich heeft aangediend, wordt verwacht dat de economische gevolgen groot zijn. Omdat de bouwsector een deel van de economische teruggang kan ondervangen, is het van belang dat Nederland blijft bouwen. Vanwege afname van de vraag zijn maatregelen vanuit de overheid gericht op vraagstimulering essentieel. In bestuurlijk overleg met de overheid onderstreept NVTB het belang van vraagstimulering in de bouwsector. NVTB zet daarbij in op meer centrale regie van de overheid in de sector, het versnellen van de vergunningverlening, naar voren halen van projecten en vergunningen op het gebied van infra en utiliteitsbouw en het wegnemen van beperkingen rondom stikstof en PFAS.

Agenda

 

   

Dinsdag 1 december staat de volgende editie van Bouwpoort gepland. Vanwege de omstandigheden rondom het coronavirus is besloten deze Bouwpoort niet door te laten gaan. Wij hopen volgend jaar weer een Bouwpoort te kunnen organiseren en houden u via onze nieuwsbrief en deze website op de hoogte. 
    


 
 

NVTB & LinkedIn

 

De LinkedIn-groep van NVTB telt inmiddels meer dan 700 leden. Bent u al lid van de groep? Denk en discussieer met ons mee over actuele zaken.

U kunt zich hier voor de LinkedIn-groep aanmelden.

 

Column bestuurslid Ewald van Hal

Merkenrecht helpt materiaalidentiteit

Maak of namaak? Regelmatig leiden opgaven tot verduurzaming en circulariteit tot een materiaal- of productinnovatie die door de naam (of vorm!) aanleunt tegen een bekend bouwmateriaal. Denk aan de ongebakken baksteen (euh?), grasbeton, houtgraniet of plexiglas. Biedt het merkenrecht mogelijkheden tot behoud van materiaalidentiteit?

Lees meer...

Streekeigen bouwproducten

Het is vakantietijd. Door corona geen reis naar buitenlandse oorden maar een feest van binnenlandse verrassingen. Randstedeling raken verdwaald in het Achterhoekse coulissenlandschap; provincialen verdraaien de nek op Amsterdamse grachten. Bij de borrel passeert Hollandse Geitenkaas, zo nodig met een Oude-Lambiek. Anderen gaan de klus in eigen huis aan. Er is behoefte aan Waaltjes, de Oude Holle of inlands eiken. Verdienen ook bouwproducten een beschermde herkomstaanduiding?

Lees meer...