Smaller Default Larger

Naar een nieuwe woningnood

Direct gevolg van de heffing is dat de nieuwbouw door corporaties als gevolg van de heffing is gehalveerd. Meteen na de eerste berichten over de heffing konden toeleveranciers en bouwers gaan schrappen in de orderportefeuille voor 2014 en 2015. Zoals het er nu naar uitziet zakt de woningnieuwbouwproductie in 2014 naar een nieuw dieptepunt van rond de 25-30.000 woningen. Zeker 3 miljard euro aan investeringen in woningbouw is al geschrapt.

Het NVTB vindt het kortzichtig en onverantwoord dat de Verhuurdersheffing wordt doorgevoerd. Het wordt voor steeds meer mensen onmogelijk om een goede en betaalbare woning te vinden. De Nederlandse maakindustrie en de bouwbedrijven worden onnodig zwaar getroffen door de heffing die de crisis verergert, waardoor nog meer mensen hun baan verliezen, de huur of hypotheek niet meer kunnen betalen en waardoor het begrotingstekort van de overheid weer oploopt. De Woonbond heeft inmiddels een meldpunt geopend. Staan we aan de vooravond van een nieuwe woningnood?

Agenda

 

   

27 november 2018, start 17:00 uur, 
Perscentrum Nieuwpoort, Den Haag.
          Bezoek de website 
           en schrijf u in!  

Nieuwsbrief


 Klik hier voor de laatste NVTB nieuwsbrief.

Meld u hier aan voor de NVTB nieuwsbrief. 

NVTB & LinkedIn

 

De LinkedIn-groep van NVTB telt inmiddels meer dan 700 leden. Bent u al lid van de groep? Denk en discussieer met ons mee over actuele zaken.

U kunt zich hier voor de LinkedIn-groep aanmelden.

 

Column bestuurslid Ewald van Hal

CE in een Circulaire Economie

In een circulaire economie wordt niets weggegooid: bij sloop vrijkomende bouwproducten worden hergebruikt of zijn grondstof voor nieuwe. Dit ideaal leidt tot nieuw denken, anders doen maar plaatst ook bestaande regels in een ander daglicht. Neem de CE-markering van bouwproducten. Nieuwe en gebruikte verdienen daarin gelijkwaardig behandelt.

CE (Conformité Européenne) is in de basis bedoeld voor nieuwe producten, communiceert dat deze voldoen aan Europese eisen en daarom binnen de EU vrij verhandeld mogen worden. Bouwproducten zijn vaak geen eindproduct, zodat de Europese wetgever hiervoor een rechtstreeks werkende Europese CE-verordening opstelde (CPR). Deze zet focus op de (technische) prestaties die essentieel zijn om met dat bouwproduct een veilig en gezond gebouw te maken. Welke prestatie dat concreet zijn, en hoe daarop moet worden getoetst, wordt bepaald door de betreffende Europees geharmoniseerde productnorm. Na toetsing mag het bouwproduct in het handelsverkeer worden gebracht, mits blijvend vergezeld van het CE logo en bijhorende Prestatieverklaring. Nagedacht wordt nog hoe en welke milieurelevante productinformatie bij dit strak ingeregelde CE-stelsel kan worden betrokken.

Lees meer...