Smaller Default Larger

Naar een nieuwe woningnood

Direct gevolg van de heffing is dat de nieuwbouw door corporaties als gevolg van de heffing is gehalveerd. Meteen na de eerste berichten over de heffing konden toeleveranciers en bouwers gaan schrappen in de orderportefeuille voor 2014 en 2015. Zoals het er nu naar uitziet zakt de woningnieuwbouwproductie in 2014 naar een nieuw dieptepunt van rond de 25-30.000 woningen. Zeker 3 miljard euro aan investeringen in woningbouw is al geschrapt.

Het NVTB vindt het kortzichtig en onverantwoord dat de Verhuurdersheffing wordt doorgevoerd. Het wordt voor steeds meer mensen onmogelijk om een goede en betaalbare woning te vinden. De Nederlandse maakindustrie en de bouwbedrijven worden onnodig zwaar getroffen door de heffing die de crisis verergert, waardoor nog meer mensen hun baan verliezen, de huur of hypotheek niet meer kunnen betalen en waardoor het begrotingstekort van de overheid weer oploopt. De Woonbond heeft inmiddels een meldpunt geopend. Staan we aan de vooravond van een nieuwe woningnood?

Agenda

 

   

10 april 2018, start 17:00 uur, 
Perscentrum Nieuwpoort, Den Haag.
          Bekijk de website 
           en schrijf u nu in!  

Nieuwsbrief


 Klik hier voor de laatste NVTB nieuwsbrief.

Meld u hier aan voor de NVTB nieuwsbrief. 

NVTB & LinkedIn

 

De LinkedIn-groep van NVTB telt inmiddels meer dan 700 leden. Bent u al lid van de groep? Denk en discussieer met ons mee over actuele zaken.

U kunt zich hier voor de LinkedIn-groep aanmelden.

 

Column bestuurslid Ewald van Hal

Warmterecht of warmteplicht

Het staat in het Regeerakkoord 2017 - 2021 te lezen: 'De aansluitplicht van gas wordt vervangen door een warmterecht, waarmee eindgebruikers aanspraak kunnen maken op een aansluiting op een (verzwaard) elektriciteitsnet of een warmtenet'. Zo staat het er, maar wordt bedoeld wat er staat?

Toen Nederlands aardgas nog onverdacht gewonnen en verbruikt kon worden was het logisch deze energiebron voor verwarmingdoeleinden te benutten. Transport en levering was een staatstaak. Dat veranderde toen eind jaren negentig werd gekozen voor privatisering. In een vrije energiemarkt, zo werd verwacht, zouden kritische afnemers de beste, goedkoopste en schoonste energie afdwingen. De Gaswet kwam, nutsbedrijven werden privaat en kleine verbruikers kregen keuzevrijheid onder waarborg van een gasvoorziening: netbeheerders dienen iedereen die dat verzoekt te voorzien van een gasaansluiting (art. 10 lid 6 Gaswet). Het gasrecht van de kleinverbruiker werd geborgd door een wettelijke gasplicht voor de netbeheerder.

Lees meer...