Smaller Default Larger

Naar een nieuwe woningnood

Direct gevolg van de heffing is dat de nieuwbouw door corporaties als gevolg van de heffing is gehalveerd. Meteen na de eerste berichten over de heffing konden toeleveranciers en bouwers gaan schrappen in de orderportefeuille voor 2014 en 2015. Zoals het er nu naar uitziet zakt de woningnieuwbouwproductie in 2014 naar een nieuw dieptepunt van rond de 25-30.000 woningen. Zeker 3 miljard euro aan investeringen in woningbouw is al geschrapt.

Het NVTB vindt het kortzichtig en onverantwoord dat de Verhuurdersheffing wordt doorgevoerd. Het wordt voor steeds meer mensen onmogelijk om een goede en betaalbare woning te vinden. De Nederlandse maakindustrie en de bouwbedrijven worden onnodig zwaar getroffen door de heffing die de crisis verergert, waardoor nog meer mensen hun baan verliezen, de huur of hypotheek niet meer kunnen betalen en waardoor het begrotingstekort van de overheid weer oploopt. De Woonbond heeft inmiddels een meldpunt geopend. Staan we aan de vooravond van een nieuwe woningnood?

Agenda

 

   

Dinsdag 9 juni stond de volgende editie van Bouwpoort gepland. Vanwege de omstandigheden rondom het coronavirus is besloten deze Bouwpoort niet door te laten gaan. Afhankelijk van de maatregelen proberen wij Bouwpoort in het najaar alsnog te laten plaatsvinden. Wij houden u via onze nieuwsbrief en deze website op de hoogte. 
    


 
 

NVTB & LinkedIn

 

De LinkedIn-groep van NVTB telt inmiddels meer dan 700 leden. Bent u al lid van de groep? Denk en discussieer met ons mee over actuele zaken.

U kunt zich hier voor de LinkedIn-groep aanmelden.

 

Column bestuurslid Ewald van Hal

Ne bis in idem in het klimaatbeleid

Eind mei eindigde de internet-consultatie over het Wetsvoorstel CO2-heffing. Deze voorziet in een heffing op de CO2-uitstoot door 284 industriële bedrijven waaronder die voor bouwmateriaal. De nationale heffing moet bedrijven prikkelen tot verduurzaming en komt naast een Europees emissiehandelssysteem met eenzelfde doel en identieke grondslag: de CO2-uitstoot. Is het redelijk om hetzelfde milieufeit dubbel te belasten?

Lees meer...

Sprookje over behoorlijk bestuur

 Er was eens een Natura2000 Beheerplan, een ruimtelijk planfiguur voor gebiedsgericht (natuur-)beleid. Over dit beheerplan werd al sinds 2008 héééél goed nagedacht door belanghebbenden en provincieambtenaren samen. 

Lees meer...