Smaller Default Larger

Stroomversnelling 111.000 woningrenovaties

Het NVTB heeft op 20 juni 2013 het Convenant Stroomversnelling getekend voor de renovatie van 111.000 huurwoningen voor 2017 naar Energienota-Nul-Op-De-Meter.

Lees meer...

Green Deal GWW:samen voor duurzaam

Op 10 juni 2013 heeft het NVTB de Green Deal Grond-Weg-Waterbouw ondertekend. Met deze Green Deal wordt de overgang naar een duurzame spoor, grond-, water- en wegenbouwsector versneld.

Lees meer...

Verduurzaming heeft stroomversnelling nodig

Het tempo van verduurzaming in Nederland moet omhoog. Dat kan door meer en slimmer te renoveren wat dierbaar is, maar ook door vernieuwbouw van wat niet meer voldoet aan deze tijd.

Lees meer...

Agenda

 

   

Dinsdag 9 juni stond de volgende editie van Bouwpoort gepland. Vanwege de omstandigheden rondom het coronavirus is besloten deze Bouwpoort niet door te laten gaan. Afhankelijk van de maatregelen proberen wij Bouwpoort in het najaar alsnog te laten plaatsvinden. Wij houden u via onze nieuwsbrief en deze website op de hoogte. 
    


 
 

NVTB & LinkedIn

 

De LinkedIn-groep van NVTB telt inmiddels meer dan 700 leden. Bent u al lid van de groep? Denk en discussieer met ons mee over actuele zaken.

U kunt zich hier voor de LinkedIn-groep aanmelden.

 

Column bestuurslid Ewald van Hal

Ne bis in idem in het klimaatbeleid

Eind mei eindigde de internet-consultatie over het Wetsvoorstel CO2-heffing. Deze voorziet in een heffing op de CO2-uitstoot door 284 industriële bedrijven waaronder die voor bouwmateriaal. De nationale heffing moet bedrijven prikkelen tot verduurzaming en komt naast een Europees emissiehandelssysteem met eenzelfde doel en identieke grondslag: de CO2-uitstoot. Is het redelijk om hetzelfde milieufeit dubbel te belasten?

Lees meer...

Sprookje over behoorlijk bestuur

 Er was eens een Natura2000 Beheerplan, een ruimtelijk planfiguur voor gebiedsgericht (natuur-)beleid. Over dit beheerplan werd al sinds 2008 héééél goed nagedacht door belanghebbenden en provincieambtenaren samen. 

Lees meer...