Smaller Default Larger

Vervangende Nieuwbouw wordt het nieuwe normaal

 

Den Haag – 22 september 2015 Snelle, duurzame vervangende nieuwbouw biedt belangrijke nieuwe mogelijkheden voor bewoners, corporaties en gemeenten. Duurde het vroeger vaak meer dan twee jaar voordat er na sloop weer nieuwe woningen werden gebouwd, nu kan er binnen 1-6 weken een nieuw huis staan op de plek van de de oude woning. Dankzij innovaties in de bouwindustrie, waarbij woningen in de fabriek worden gebouwd kan de bouwtijd sterk worden bekort. Michiel Dankers verwacht dat snelle duurzame vervangende nieuwbouw steeds vaker voor zal komen, naast renovatie en nieuwbouw in het buitengebied. Snelle vervangende nieuwbouw maakt het mogelijk onze leefomgeving en woningen aantrekkelijk, veilig, duurzaam en up-to-date te houden, zo stelt de voorzitter van het Nederlands Verbond Toelevering Bouw (NVTB).

Foto: Voorzitter NVTB Michiel Dankers en voorzitter van de SER-borgingscommissie Ed Nijpels bij de aanbieding van het TNO rapport 

 

De voorzitter van het NVTB, Michiel Dankers, overhandigde het eindrapport vandaag aan Ed Nijpels, voorzitter van de SER-borgingscommissie Energieakkoord voor duurzame groei. Dankers liet weten dat het NVTB-initiatief breed wordt gesteund door alle bouwgerelateerde branches. Als de aanbevelingen uit het rapport worden opgevolgd kunnen de doelen van het Energieakkoord in 2020 worden gehaald dankzij de naar schatting extra 30 PJ besparing die met versnelde vervangende nieuwbouw kan worden bereikt. Nijpels noemde vervangende nieuwbouw ‘een interessante optie voor woningen waar een nul-op-de-meter renovatie niet mogelijk of niet rendabel is, maar waarvan de eigenaar toch de ambitie heeft om een sprong in energie-efficiency te maken’. Vervangende nieuwbouw is ook interessant omdat deze variant zou kunnen helpen de realisatie van de doelstellingen van het Energieakkoord te versnellen. Zowel op het gebied van energiebesparing als in banengroei. Nijpels gaat het rapport van de NVTB ter beoordeling aan de Borgingscommissie voorleggen.

Als gedateerde woningen met een EFG-label worden vervangen door nieuwe energiezuinige huizen kan de CO2-uitstoot uit de gebouwde omgeving fors worden teruggebracht. Tot 2050 kan 206 miljoen ton CO2-uitstoot worden vermeden en 240 petajoule aan energie worden bespaard. Dat is bijna de helft van het jaarlijks energiegebruik in de bestaande woningbouw. Concreet gaat het dan om een opschaling van 15.000 naar 45.000 woningen per jaar die vervangen gaan worden. Dit blijkt uit onderzoek van TNO uitgevoerd in opdracht van het Nederlands Verbond Toelevering Bouw (NVTB) te Den Haag.

TNO adviseert de overheid subsidieregelingen en stimuleringsprogramma’s zoals de Stroomversnelling ook open te stellen voor duurzame vervangende nieuwbouw en opschaling te faciliteren. De overheid stimuleert woningcorporaties om oude woningen te renoveren door middel van de Step-regeling waarin €400 mln zit. Particuliere huiseigenaren kunnen voor renovatie gebruik maken van de €300 mln in het Energiebespaarfonds. Ook is er een Revolverend fonds Energiebesparing Verhuurders (€75 mln) voor renovatie van woningen naar Nul-op-de-meter. Het NVTB zou het een goede zaak vinden als die regelingen ook voor vervangende energiezuinige nieuwbouw worden opengesteld.

Vervangende nieuwbouw kan snel en zonder overlast (1-6 weken) en is in kostprijs vergelijkbaar met de huidige Nul-op-de-Meter-renovaties. De bewoner krijgt een woning van hoge kwaliteit, met modern comfort, een veilig en gezond binnenklimaat. De woning en woningindeling kan geheel naar wens van de klant worden gemaakt. Door een deel van het woningbestand te vervangen kan meer variatie worden gebracht in wijken en kunnen aantrekkelijke woonmilieus worden gecreëerd.

De Nederlandse bouwindustrie wil met snelle, energiezuinige vervangende nieuwbouw een bijdrage leveren aan de verduurzaming van Nederland. Op de website www.vervangendenieuwbouw.nl is een samenvatting van het TNO-rapport te vinden en zijn voorbeelden van vervangende nieuwbouw te bekijken. Verder is er een overzicht te vinden van een groot aantal organisaties die opschaling van duurzame vervangende nieuwbouw steunen.

Agenda

 

   

27 november 2018, start 17:00 uur, 
Perscentrum Nieuwpoort, Den Haag.
          Bezoek de website 
           en schrijf u in!  

Nieuwsbrief


 Klik hier voor de laatste NVTB nieuwsbrief.

Meld u hier aan voor de NVTB nieuwsbrief. 

NVTB & LinkedIn

 

De LinkedIn-groep van NVTB telt inmiddels meer dan 700 leden. Bent u al lid van de groep? Denk en discussieer met ons mee over actuele zaken.

U kunt zich hier voor de LinkedIn-groep aanmelden.

 

Column bestuurslid Ewald van Hal

CE in een Circulaire Economie

In een circulaire economie wordt niets weggegooid: bij sloop vrijkomende bouwproducten worden hergebruikt of zijn grondstof voor nieuwe. Dit ideaal leidt tot nieuw denken, anders doen maar plaatst ook bestaande regels in een ander daglicht. Neem de CE-markering van bouwproducten. Nieuwe en gebruikte verdienen daarin gelijkwaardig behandelt.

CE (Conformité Européenne) is in de basis bedoeld voor nieuwe producten, communiceert dat deze voldoen aan Europese eisen en daarom binnen de EU vrij verhandeld mogen worden. Bouwproducten zijn vaak geen eindproduct, zodat de Europese wetgever hiervoor een rechtstreeks werkende Europese CE-verordening opstelde (CPR). Deze zet focus op de (technische) prestaties die essentieel zijn om met dat bouwproduct een veilig en gezond gebouw te maken. Welke prestatie dat concreet zijn, en hoe daarop moet worden getoetst, wordt bepaald door de betreffende Europees geharmoniseerde productnorm. Na toetsing mag het bouwproduct in het handelsverkeer worden gebracht, mits blijvend vergezeld van het CE logo en bijhorende Prestatieverklaring. Nagedacht wordt nog hoe en welke milieurelevante productinformatie bij dit strak ingeregelde CE-stelsel kan worden betrokken.

Lees meer...