NVTB: Vertegenwoordiger van de toeleverende bouwmaterialenindustrie in Nederland.

De Nederlandse Vereniging Toeleverende Bouwmaterialenindustrie (NVTB) behartigt de gemeenschappelijke belangen van brancheorganisaties en producenten van materialen voor de bouw.

 • Circulariteit en duurzaamheid

  Circulariteit en duurzaamheid

  Circulair bouwen betekent het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, Lees meer
 • Digitalisering

  Digitalisering

  Digitalisering speelt in een steeds belangrijkere rol in alle sectoren van onze maatschappij; niet alleen nationaal maar ook internationaal. Digitalisering Lees meer
 • Kwaliteit

  Kwaliteit

  Het thema Kwaliteit heeft een hoge prioriteit bij NVTB. De werkgroep kwaliteit houdt zich bezig met onderwerpen die betrekking hebben op Lees meer
 • 1

Juridische kwaliteitsborging

. Gepubliceerd op

Misschien nooit bij stil gestaan maar juridische kwaliteitszorg is een issue bij overheden. In bouwtermen: de kwaliteit daarvan ‘schraagt’ de rechtsstatelijkheid en betrouwbaarheid van overheidshandelen jegens burgers. Omgekeerd maakt het een overheid weerbaar in een context van claimcultuur en toenemende privatisering van taken. De bouwkwaliteit is straks privaat geborgd, is de juridisch kwaliteit van gemeenten straks ook voldoende geborgd?

 Misschien nooit bij stil gestaan maar juridische kwaliteitszorg is een issue bij overheden. In bouwtermen: de kwaliteit daarvan ‘schraagt’ de rechtsstatelijkheid en betrouwbaarheid van overheidshandelen jegens burgers. Omgekeerd maakt het een overheid weerbaar in een context van claimcultuur en toenemende privatisering van taken. De bouwkwaliteit is straks privaat geborgd, is de juridisch kwaliteit van gemeenten straks ook voldoende geborgd?

De juridische kwaliteit van overheidshandelen bepaalt in hoge mate het vertrouwen van burgers in de overheid. Betrouwbaarheid en legitimiteit gaan verder dan de juistheid van formele besluiten en de goede toepassing van algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Juridische kwaliteitszorg gaat niet alleen over de inhoud maar ook over de organisatorische vormgeving én de cultuur die de inhoud levert. Een toenemende decentralisatie van taken maakt het belang van een goede juridische proceskwaliteit steeds belangrijker. Denk maar aan de nieuwe Omgevingswet. Het wordt voor overheden steeds belangrijker (en ingewikkelder!) om een goede balans te vinden tussen beleidsontwikkeling, participerende burgers, het nemen van maatschappelijk gedragen beslissingen, uitvoerbaarheid, handhaving en het goed kunnen doorstaan van de juridische toets der kritiek.

Dit laatste levert veel evaluatiemateriaal. Denk aan het aantal keren dat burgers succesvol bezwaar en beroep indienden en/of naar de civiele rechter stapten. Het is echter ook het aantal gehonoreerde claims en klachten buiten rechte, betaalde schadevergoedingen, getroffen schikkingen en vergoede proceskosten. Het zijn zeg maar de KPI’s voor de juridische kwaliteitszorg van een overheidsorganisatie.

Omgekeerd geldt het ook. Tegenover een toenemende claimcultuur onder burgers staat steeds vaker een overheid als actieve belangenbehartiger. Ook deze weegt, de proces- en afbreukrisico’s, de baten en lasten en de positie van de eigen verzekeraar. Maar dan nog. Tot 2002 was voor het aanspannen van een (civiele) procedure een (politiek) raadsbesluit nodig, nu gaat een College daarover inclusief de persoonsgebonden emotie van een wethouder.

Begin volgend jaar treedt de Wet kwaliteitsborging bouwen in werking. Het welslagen van deze ingrijpende stelselwijziging in bouwtoezicht is aan private partijen, maar minstens zo belangrijk is een goede borging van de bijhorende juridische kwaliteitszorg bij de publieke organisatie.

Mr Ewald L.J. van Hal
Directeur vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek, namens NVTB

Contact

 Tel: 020 4919189

 E-mail: nvtb@nvtb.nl

 Adres: Teleport Towers, Kingsfordweg 151,
       1043 GR, Amsterdam

NVTB IS AMBASSADEUR VAN 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.