NVTB: Vertegenwoordiger van de toeleverende bouwmaterialenindustrie in Nederland.

De Nederlandse Vereniging Toeleverende Bouwmaterialenindustrie (NVTB) behartigt de gemeenschappelijke belangen van brancheorganisaties en producenten van materialen voor de bouw.

 • Circulariteit en duurzaamheid

  Circulariteit en duurzaamheid

  Circulair bouwen betekent het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, Lees meer
 • Digitalisering

  Digitalisering

  Digitalisering speelt in een steeds belangrijkere rol in alle sectoren van onze maatschappij; niet alleen nationaal maar ook internationaal. Digitalisering Lees meer
 • Kwaliteit

  Kwaliteit

  Het thema Kwaliteit heeft een hoge prioriteit bij NVTB. De werkgroep kwaliteit houdt zich bezig met onderwerpen die betrekking hebben op Lees meer
 • 1

Consultatie CB'23

. Gepubliceerd op

 

CB’23 (Circulaire Bouw 2023) is een initiatief van Rijkswaterstaat, het Rijkvastgoedbedrijf, NEN en de Bouwcampus en wil als platform de circulariteit in de bouw bevorderen door hierover branche-breed werkafspraken te maken. Vorig jaar werden al leidraden ontwikkeld over het “Meten van circulariteit” en “Paspoorten voor de bouw”. Nu lagen de 80% versies van de leidraden “Circulair inkopen in de bouw” en “Circulair ontwerpen in de bouw” ter consultatie voor.

De NVTB heeft hier, samen met haar leden, een bijdrage aan geleverd:

 • In beide leidraden wordt gesuggereerd dat de ambitie naar een Circulaire economie het terugdringen van het materiaalgebruik en afvalproductie is terwijl het zou moeten gaan om het terugdringen van milieubelasting. NVTB is van mening dat het beter is aan te sluiten bij de definitie van de Transitieagenda:
  Circulair bouwen betekent het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. Bouwen op een wijze die economisch verantwoord is en bijdraagt aan het welzijn van mens en dier. Hier en daar, nu en later.
 • Verder heeft de NVTB vragen over de reikwijdte van beide leidraden? Men heeft het over “gedragen afspraken”, en “werkafspraken”, zonder daarvoor definities aan te leveren. Ook is het geen “norm”. Hoe gaan de leidraden zijn weg vinden in de keten?
 • Het monitoren van circulair opdrachtgeverschap wordt niet in lijn gebracht met de definities van circulariteit en circulair bouwen. Toch zijn heldere en gekoppelde definities nodig om hier conclusies uit te kunnen halen.

Contact

 Tel: 020 4919189

 E-mail: nvtb@nvtb.nl

 Adres: Teleport Towers, Kingsfordweg 151,
       1043 GR, Amsterdam

NVTB IS AMBASSADEUR VAN 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.