NVTB: Vertegenwoordiger van de toeleverende bouwmaterialenindustrie in Nederland.

De Nederlandse Vereniging Toeleverende Bouwmaterialenindustrie (NVTB) behartigt de gemeenschappelijke belangen van brancheorganisaties en producenten van materialen voor de bouw.

 • Circulariteit en duurzaamheid

  Circulariteit en duurzaamheid

  Circulair bouwen betekent het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, Lees meer
 • Digitalisering

  Digitalisering

  Digitalisering speelt in een steeds belangrijkere rol in alle sectoren van onze maatschappij; niet alleen nationaal maar ook internationaal. Digitalisering Lees meer
 • Kwaliteit

  Kwaliteit

  Het thema Kwaliteit heeft een hoge prioriteit bij NVTB. De werkgroep kwaliteit houdt zich bezig met onderwerpen die betrekking hebben op Lees meer
 • 1

Terugblik Algemene Leden Vergadering; een geslaagde middag

. Gepubliceerd op

 


alv 11 juni

Vrijdagmiddag 11 juni vond de Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats. Een goed bezochte digitale bijeenkomst, deze keer in twee delen. Het eerste deel, toegankelijk voor leden en betrokkenen, met gastspreker Martin van Rijn, voorzitter Aedes. Het tweede deel beslaat het formele deel van de ALV waar de jaarrekening en het verslag van de kascommissie ter goedkeuring voorliggen. 

Na opening van de ALV door voorzitter NVTB Titia Siertsema, is het woord aan de heer van Rijn die ingaat op de grote opgave die er ligt voor woningcorporaties en de daarmee samenhangende uitdagingen op het gebied van nieuwbouw, verduurzaming, leefbaarheid en betaalbaarheid. Om daar flinke stappen in te maken, heeft Aedes de Actieagenda Wonen opgesteld met plannen voor de komende tien jaar. Ook NVTB ondertekende de Actieagenda. Om de uitdagingen het hoofd te bieden en te versnellen is het van belang dat betrokken partijen aan de voorkant bij elkaar komen en samenwerken. Een gebiedsgerichte visie en investeringsbeleid zijn belangrijk samen met lokale, regionale en landelijke overheid. Toeleveranciers kunnen een belangrijke rol spelen bij het versnellen van de bouwproductie, standaardisatie van materiaal en grondstoffen, industrialisatie en circulair bouwen. Er zijn in ieder geval voldoende aanknopingspunten voor een verdere dialoog tussen Aedes en NVTB. Zoals Titia aangeeft ‘Hartelijk dank voor deze hernieuwde kennismaking tussen twee sectoren die elkaar hard nodig hebben.’

Tijdens het formele deel start wordt het verslag van de kascommissie zonder wijzigingen vastgesteld. Na unanieme goedkeuring door de leden van het financieel jaarverslag 2020 wordt aan het bestuur decharge verleend en sluit de voorzitter een succesvolle ALV.

Contact

 Tel: 020 4919189

 E-mail: nvtb@nvtb.nl

 Adres: Teleport Towers, Kingsfordweg 151,
       1043 GR, Amsterdam

NVTB IS AMBASSADEUR VAN 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.