NVTB: Vertegenwoordiger van de toeleverende bouwmaterialenindustrie in Nederland.

De Nederlandse Vereniging Toeleverende Bouwmaterialenindustrie (NVTB) behartigt de gemeenschappelijke belangen van brancheorganisaties en producenten van materialen voor de bouw.

 • Circulariteit en duurzaamheid

  Circulariteit en duurzaamheid

  Circulair bouwen betekent het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, Lees meer
 • Digitalisering

  Digitalisering

  Digitalisering speelt in een steeds belangrijkere rol in alle sectoren van onze maatschappij; niet alleen nationaal maar ook internationaal. Digitalisering Lees meer
 • Kwaliteit

  Kwaliteit

  Het thema Kwaliteit heeft een hoge prioriteit bij NVTB. De werkgroep kwaliteit houdt zich bezig met onderwerpen die betrekking hebben op Lees meer
 • 1

Intentieverklaring ‘Samen doorbouwen in onzekere tijden’

. Gepubliceerd op

Vandaag is door een groot aantal ketenpartners in de bouw en infra, waaronder NVTB, en door minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) en minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) de intentieverklaring ‘Samen doorbouwen in onzekere tijden’ getekend. Met deze intentieverklaring willen betrokkenen zich inzetten voor het bevorderen van continuïteit, zodat er doorgebouwd kan worden.

 

De uitgangspunten van de intentieverklaring zijn:

 • dat financiële risico’s niet eenzijdig bij één partij in de keten worden neergelegd; noch in zijn geheel bij de consumenten, opdrachtgevers, opdrachtnemers en/of belastingbetaler;
 • dat opdrachtgevers- en nemers in goed onderling overleg – ook richting onderaannemers-, rekening houdend met elkaars belangen, tot afspraken zullen komen over hoe met risico’s van prijsstijgingen en leveringsproblemen in aanbestedingen en nieuw te sluiten contracten om te gaan;
 • dat partijen in goed onderling overleg tot afspraken komen over hoe te handelen in het geval bestaande contractuele afspraken door de crisis niet (tijdig) kunnen worden nagekomen;
 • dat partijen zich in onderling vertrouwen en gezamenlijk in zullen zetten voor het zo goed mogelijk op gang houden van de bouwstromen.

 Voor het vervolg is een verdere concrete uitwerking nodig om tot werkbare afspraken te komen. NVTB formuleerde al eerder de volgende, voor de bouwmaterialenindustrie belangrijke, uitgangspunten die hierin meegenomen dienen te worden:

 • het uitwerken van handelingskaders voor prijsindices;
 • de verbetering van vergunningverlening voor zand, grind en kleiwinning;
 • de verbetering van vergunningverlening verduurzaming van de bouwmaterialenindustrie.

In de vervolgbesprekingen zal NVTB het belang van bovenstaande punten voor de bouwmaterialenindustrie onder de aandacht blijven brengen, zodat we samen kunnen blijven bouwen.  

Klik hier voor de volledige intentieverklaring 'Samen doorbouwen In onzekere tijden'

Contact

 Tel: 020 4919189

 E-mail: nvtb@nvtb.nl

 Adres: Teleport Towers, Kingsfordweg 151,
       1043 GR, Amsterdam

NVTB IS AMBASSADEUR VAN 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.