NVTB: Vertegenwoordiger van de toeleverende bouwmaterialenindustrie in Nederland.

De Nederlandse Vereniging Toeleverende Bouwmaterialenindustrie (NVTB) behartigt de gemeenschappelijke belangen van brancheorganisaties en producenten van materialen voor de bouw.

 • Circulariteit en duurzaamheid

  Circulariteit en duurzaamheid

  Circulair bouwen betekent het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, Lees meer
 • Digitalisering

  Digitalisering

  Digitalisering speelt in een steeds belangrijkere rol in alle sectoren van onze maatschappij; niet alleen nationaal maar ook internationaal. Digitalisering Lees meer
 • Kwaliteit

  Kwaliteit

  Het thema Kwaliteit heeft een hoge prioriteit bij NVTB. De werkgroep kwaliteit houdt zich bezig met onderwerpen die betrekking hebben op Lees meer
 • 1

 

Op Platform Duurzaam Gebouwd is het Duurzaam Gebouwd digitaal magazine gepubliceerd, met als onderwerp Circulariteit. Deze keer met een interview met Niels Ruijter, directeur NVTB door Ysbrand Visser ‘Meer eenduidigheid moet circulariteit écht vooruithelpen.’ Niels: “De bouwmaterialenindustrie realiseert zich dat de transitie met steeds betere milieuprestaties zal moeten gebeuren”.

Lees hier het interview met Niels Ruijter

 

 


 

Op 15 december 2021 publiceerde de Europese Commissie een voorstel voor de herziening van de Energy Performance of Building Directive (EPBD). Het voorstel zal een grote impuls zijn voor verduurzaming van de bestaande voorraad gebouwen in Europese lidstaten. Daarnaast is er een belangrijke verbetering in de reikwijdte van de EPBD. Naast het energiegebruik van gebouwen worden ook de andere fasen van de levenscyclus meegenomen. Zo komt productie, transport, realisatie, sloop en hergebruik/recycling ook binnen dit domein. Een grote vooruitgang want hiermee krijgt circulariteit een plaats die noodzakelijk is voor een schone toekomst. Toch is er ook ruimte voor verbetering omdat er in het huidige voorstel sprake is van een te beperkte focus op één enkel milieueffect: klimaatverandering. NVTB heeft in de feedback dan ook aangegeven dat een bredere scope noodzakelijk is om zo ook andere milieueffecten mee te nemen. Nederland kent via het Bouwbesluit negentien gereguleerde milieueffecten. Het is ook voor Europa van belang om allee milieueffecten in beschouwing te nemen zodat het bedrijfsleven met robuuste en houdbare regelgeving kan bijdragen aan een circulaire bouweconomie.

De feed back van NVTB aan de Europese Commissie is vastgesteld in de werkgoep Energie en Binnenklimaat.

 

Met het Lente-akkoord 2.0 starten brancheverenigingen Aedes, Bouwend Nederland, IVBN, NEPROM en WoningbouwersNL samen met het ministerie van BZK een vierjarig programma om circulair industrieel bouwen te verankeren in de bouwpraktijk. NVTB is als kennispartner verbonden aan het Lente-akkoord 2.0 en verzorgt een deelsessie waarin een drietal ondernemingen uit de achterban van NVTB aan het woord komt. Het publiek bestaat uit vertegenwoordigers van woningcorporaties, bouwondernemingen, investeerders, projectontwikkelaars en ontwikkelende bouwers.

Meer informatie over het startcongres.

Cirkelstad is een platform voor koplopers in de circulaire en inclusieve bouwsector die samen willen doen, leren en elkaar willen ontmoeten. In het Stadsblad delen zij onder andere kennis en voorgang op projecten. Een keer per jaar verschijnt een Special Edition van het Stadsblad om een overzicht te bieden op het gebied van circulair en inclusief bouwen. In de nieuwste editie van 2022 een artikel waarin Niels Ruijter, directeur NVTB en lid van het Transitieteam antwoord geeft op de vraag; ‘Wat kun je de markt vragen?’

Klik hier voor de speciale editie van het Stadsblad met het artikel op pagina 5.

 

Behoud van bos wint aan belang en daarmee belangstelling. Europa werkt hard aan een rechtstreeks werkende verordening om de trend naar voortgaande ontbossing en bosdegradatie te keren (COM(2021)706). Hoe? Met een toelatingsverbod tot de Europese markt van risicoproducten en risicogrondstoffen. Genoemd worden soja, cacao, palmolie, rundvlees, koffie, leer en ook hout. Dat laatste maakt de nieuwe verordening relevant voor de bouwsector.

De groeiende vraag naar houten gebouwen zet bossen steeds verder onder druk. Niet voor niets laat Klimaatcommissaris Frans Timmermans weten: ‘Bomen en bossen zijn bondgenoten in de strijd tegen de klimaat- en biodiversiteitscrises. Bomen zuiveren lucht en nemen CO2 op’. Dan help het niet om en masse bomen te kappen voor houtbouw of biomassa.

Het Europese voornemen activeert belangengroeperingen. Blijkens parlementaire stukken bepleiten sommigen onderscheid te maken tussen bosbouw voor houtproductie en andere bossen. Alleen die laatste groep zou CO2 opvangen en bijdragen aan biodiversiteit. Het Kabinet zegt hierover terecht dat zonder uitzondering alle bossen CO2 vastleggen en dus ook alle bijdragen aan de biodiversiteit. Anderen definiëren houtproductiebossen als bossen die geen ‘natuur’ zijn maar bestemd voor ‘bosbouw’. Dat miskent evenwel dat de functie van een bos geen goede graadmeter is voor de natuurwaarde daarvan. Neem een wilgengriend dat een stevige bijdrage aan de biodiversiteit levert, terwijl natuurlijke monoculturen van beukenbomen of dennenbossen dat relatief veel minder doen.

Weer anderen, zo is te lezen, stellen dat hout bij toepassing in de bouw zowel CO2 opslaat als emissies bij industriële productie van bijvoorbeeld andere bouwmateralen voorkomt. Hoe je hier ook naar kijkt, een gekapte boom neemt geen CO2 meer op en emissies door verbranden of rotten van hout blijven alleen dan achterwege bij de illusoire waarborg dat dit nooit zal gebeuren.

Terecht dat Europa op biodiversiteit inzet zoals door zoveel mogelijk bomen te willen behouden. Dat doel is ook bereikbaar met 100%-ontbossingsvrije grondstoffen. Een willekeurig gekozen, geheel circulair en biodiversiteit-bevorderend voorbeeld? Rivierklei!

Mr Ewald L.J. van Hal, Directeur vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek, namens NVTB

Contact

 Tel: 020 4919189

 E-mail: nvtb@nvtb.nl

 Adres: Teleport Towers, Kingsfordweg 151,
       1043 GR, Amsterdam

NVTB IS AMBASSADEUR VAN 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.