NVTB: Vertegenwoordiger van de toeleverende bouwmaterialenindustrie in Nederland.

De Nederlandse Vereniging Toeleverende Bouwmaterialenindustrie (NVTB) behartigt de gemeenschappelijke belangen van brancheorganisaties en producenten van materialen voor de bouw.

 • Circulariteit en duurzaamheid

  Circulariteit en duurzaamheid

  Circulair bouwen betekent het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, Lees meer
 • Digitalisering

  Digitalisering

  Digitalisering speelt in een steeds belangrijkere rol in alle sectoren van onze maatschappij; niet alleen nationaal maar ook internationaal. Digitalisering Lees meer
 • Kwaliteit

  Kwaliteit

  Het thema Kwaliteit heeft een hoge prioriteit bij NVTB. De werkgroep kwaliteit houdt zich bezig met onderwerpen die betrekking hebben op Lees meer
 • 1

De behoefte aan honderdduizenden nieuwe woningen zet de bouwkolom aan tot versnelling, verslimming en versimpeling. Tegelijk is er onzekerheid over de demografische ontwikkeling: welk type huisvesting is er nodig, waar en voor hoe lang? Tijdelijke huizen zijn een optie, maar hoe goed is ons ‘rechtsgebouw’ toegesneden op losgoed?

Niet zonder reden is vastgoed roerloos en heet daarom onroerend goed. Bij ‘traditioneel’ bouwen verenigt het gebouw zich immers duurzaam met de bouwgrond; het is bestemd om ‘eeuwig’ ter plaatse te blijven. De ondergrond trekt na wat daarboven gebeurt. Opstal, erfpacht maar ook het appartementsrecht zijn rechtsvormen om deze natrekking verticaal te doorbreken. Als zakelijk recht bieden deze rechtsfiguren door wetsduiding voldoende zekerheid voor externe financiering (hypotheek). Kom daar eens om bij een stacaravan, houten chalet of containerwoning! Dat ruimtebeslag is in de kern juist tijdelijk, net als de bestemming en het gebruik (hoewel de woonbehoefte permanent kan zijn!). De objecten zijn juridisch roerend. 

Tijden veranderen en vraag is of ons rechtsgebouw, publiek en privaat, wel voldoende is toegesneden op de noden van deze tijd: tijdelijke huisvesting. Bij vastgoed is het grondgebruik (grondbeslag) in beginsel permanent gegeven. Bij losgoed is dat anders: neerzetten, gebruiken, verplaatsen, elders weer neerzetten. De juridische inbedding (zakelijke rechten, gebruiksrechten, financiering) is uitdagend. Daarbij speelt ook de waarde van de (onder-)grond een rol. De grondeigenaar leidt verlies zodra een gebouw wordt gesloopt (euh…. wordt geoogst). Ook de waarde van het gebouw zelf wordt vernietigd. Losgoed voor huisvesting heeft op die wijze meer het karakter van een consumptieartikel dan van investeringsobject.

Een recente PBL-studie bevestigde dat. Losgoed heeft moeite om investeerders te vinden. Vaak, te vaak is onduidelijk hoelang het losgoed blijft staan, mag blijven staan en staat. En dan zijn er nog praktische zaken als tijdelijke nutsvoorzieningen en adrestoekenning. Nederland mag dan voor huisvesting grote behoefte hebben aan losgoed naast vastgoed, in het recht zijn er nog (te) veel open eindjes.

Mr Ewald L.J. van Hal, Directeur vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek, namens NVTB

Op 23 november vindt de tweede platformbijeenkomst van het Lente-akkoord 2.0 plaats in Amare, Den Haag. Brancheverenigingen Bouwend Nederland, IVBN, WoningbouwersNL, Aedes en NEPROM werken samen aan het Lente-akkoord 2.0: een meerjarig programma om circulair industrieel bouwen te verankeren in de bouwpraktijk. NVTB is kennispartner van het Lente Akkoord 2.0.

Tijdens de platformbijeenkomst wordt ingegaan op de laatste ontwikkelingen rond Circulair Industrieel Bouwen, met praktijkvoorbeelden en stevige gesprekken. Dialoog en kennisuitwisseling staan centraal.

De bijeenkomst start om 12.00 uur met een netwerklunch. Het programma start om 13.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Aansluitend is er een borrel.

Aanmelden? Klik hier

In opdracht van Koninklijke Metaalunie, FME en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is een onderzoek uitgevoerd door Alba Concepts naar een door de markt en overheid gedragen centrale bepalingsmethode voor financiële restwaarde van industrieel vervaardigde producten. Dit leverde een rekenmodel op waarmee de hergebruikwaarde en op materiaalniveau de recyclingswaarde kan worden berekend. Tijdens de conferentie Circulaire Bouweconomie op 6 juli is het rapport Normering Financiële waardebepaling van Alba Concepts aangeboden aan Fried Kaanen, Vincent Gruis en Niels de Ruijter.

In september zijn er twee kennisbijeenkomsten over normering financiële restwaarde met daarin meer informatie over het onderzoek, het rekenmodel, de eerste validatieslag en de vervolgstappen.

 • Op donderdagmiddag 8 september (15.00-17.00 uur) is er een informatiebijeenkomst over toepassing van het rekenmodel op bouwproducten.
  Aanmelden voor de bijeenkomst bouwproducten op 8 september kan via Metaalunie of FME.
 • Op donderdagmiddag 15 september (15.00 – 17.00 uur) staat het gebruik van het model voor kapitaalgoederen centraal.
  Aanmelden voor de bijeenkomst kapitaalgoederen op 15 september kan via Metaalunie of FME.

De bijeenkomsten zijn zowel fysiek als online bij te wonen.

Het klinkt als een recht op vakantie dat tegen iedereen is in te roepen. Heerlijk, maar hier gaat het toch vooral over het tijdelijke gebruiksrecht op een vakantiewoning: time sharing. De inhoud die het heeft verschilt, maar gemeenschappelijk is dat de constructie vrijwel altijd wordt aangeboden als verrassend ‘offer-you-cannot-refuse’, op aanlokkelijke (vakantie-)locaties, tijdens prettige samenkomsten in een soms wat assertieve verkoopsfeer. Advies: pas op want het construct is over het algemeen beduidend anders dan het lijkt!

Reden is dat timesharing een welomschreven juridische term lijkt, maar dat is het zeker niet! Feitelijk gaat het bij timesharing om een tijdelijk gebruiksrecht van onroerend goed voor vakantiedoeleinden. Suggestie wordt gewekt dat de koper voor een bepaald (aan)deel in het jaar eigenaar wordt van dat onroerend goed: een in de tijd gesplitst vakantie-eigendom. Het tegendeel is waar. 

Juridisch wordt een persoonlijk recht gevestigd,  van de koper jegens -uitsluitend- de verkopende organisatie met maandelijkse betaalverplichtingen. Het gaat dus niet om een absoluut, tegen ieder in te roepen, volwaardig eigendomsrecht met wettelijke inhoud. Het gaat wel om een knellende set contractuele voorwaarden met ieder denkbare inhoud; al is het maar om het construct buiten bereik van wettelijke regulering of toezichthouders te houden. Vaak zit de wederpartij ver weg in het buitenland, moet deze toestemming geven voor overdracht, zijn er zeer strakke exit-voorwaarden, is buitenlands contractenrecht van toepassing en is de gekochte constructie ondoorzichtig door opzet en (buitenlands) taalgebruik. Dat dan nog los van het vakantiehuis zelf dat ook kan tegenvallen.

Samengevat is timesharing een wederzijds contract, doorgaans zonder einddatum en zonder investeringselement doordat het iedere zakenrechtelijke relatie met het onroerend goed mist.

Dus: schittert de stralend blauwe oceaan voor de ogen en klotst de Cuba Libre tegen de rand van het glas, wordt ook dan niet verblind door mooie praatjes. Gebruik Hollandse nuchterheid als kompas en weet: geld in de pocket is de beste waarborg voor een onbezorgde vakantie!

Mr Ewald L.J. van Hal, Directeur vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek, namens NVTB

Alle bouwproducten binnen de Europa moeten voldoen aan de Europese Verordening bouwproducten (CPR - Construction Products Regulation). Bij de Europese unie ligt een voorstel tot herziening van de CPR. Tot uiterlijk dinsdag 12 juli was het mogelijk om via een consultatie input te leveren op deze herziening. NVTB heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. De inbreng van NVTB vindt u hier.

Contact

 Tel: 020 4919189

 E-mail: nvtb@nvtb.nl

 Adres: Teleport Towers, Kingsfordweg 151,
       1043 GR, Amsterdam

NVTB IS AMBASSADEUR VAN 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.