NVTB: Vertegenwoordiger van de toeleverende bouwmaterialenindustrie in Nederland.

De Nederlandse Vereniging Toeleverende Bouwmaterialenindustrie (NVTB) behartigt de gemeenschappelijke belangen van brancheorganisaties en producenten van materialen voor de bouw.

 • Circulariteit en duurzaamheid

  Circulariteit en duurzaamheid

  Circulair bouwen betekent het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, Lees meer
 • Digitalisering

  Digitalisering

  Digitalisering speelt in een steeds belangrijkere rol in alle sectoren van onze maatschappij; niet alleen nationaal maar ook internationaal. Digitalisering Lees meer
 • Kwaliteit

  Kwaliteit

  Het thema Kwaliteit heeft een hoge prioriteit bij NVTB. De werkgroep kwaliteit houdt zich bezig met onderwerpen die betrekking hebben op Lees meer
 • 1

Gisteren konden kiezers hun stem geven, óók over het gewenste klimaatbeleid in de komende jaren. In de onderhandelingen over een volgend Kabinet zal dit ongetwijfeld leiden tot nieuwe beleidsaccenten. Gelijktijdig, door velen onopgemerkt, ontwikkelt zich gestaag en misschien zelfs effectiever een nieuw rechtsgebied: klimaatrecht. De eerste piketpalen werden al geslagen. Maakt klimaatrecht sneller het verschil dan klimaatbeleid?

Bij de rechter procederen over klimaatzaken vergt een juridische grondslag. Er moet een geschonden norm zijn, een titel, een juridische reden om in rechte op te komen voor bescherming tegen het gevaar van smeltende ijskappen, een stijgende zeespiegel of een opwarmende aarde. Klimaatactivisten vonden er iets op, met succes naar blijkt.

In de Urgenda-zaak oordeelde de rechter dat het Nederlands klimaatbeleid niet onrechtmatig is wegens gevaarzetting of wegens strijd met een geschreven of ongeschreven zorgvuldigheidsnorm. Daarmee werd niet gezegd dat het dan dus rechtmatig is. Wel dat gevaarzetting of onrechtmatigheid de verkeerde maatstaf is voor klimaataansprakelijkheid. Een goede maatstaf werd gevonden in schending van een mensenrecht. Bescherming tegen klimaatverandering werd tot mensenrecht verklaard.

De verplichtingen daaruit gaan minder over het voorkomen van schade of de toerekenbaarheid van de gevolgen van handelen of nalaten maar meer over de beschermingswaardigheid van het klimaatbelang. Net zoals bij het (mensen-)recht op privacy, integriteit of anti-discriminatie moet aantasting van het klimaat worden voorkomen. Het is aan de overheid daartegen te beschermen.

Het Urgendavonnis vestigde een ‘hard’ klimaatrecht en biedt basis voor het vestigen van klimaataansprakelijkheid. Het biedt ook de grondslag om SHELL in rechte te betrekken. Who’s next?

Parallel aan deze ontwikkeling van klimaataansprakelijkheid is de door-ontwikkeling denkbaar van de producentenverantwoordelijkheid naar een productaansprakelijkheid. Hoelang zal het nog duren tot deze in de wet geregelde (risico-)aansprakelijkheid van een fabrikant voor (letsel- en vermogens-) schade door een gebrek in het product ook schade door een klimaat-technisch onjuist ontwerp behoort?

Open staat nog wel de staatsrechtelijke vraag of rechters een klimaataansprakelijkheid van het politiek bestuur mogen aannemen. Daar wordt verschillend over gedacht maar ook daarover was er gisteren de kiezersstem.

Mr Ewald L.J. van Hal
Directeur vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek, namens NVTB

Op 18 februari is tijdens een live (corona-proof) bijeenkomst in Nieuwspoort de Actieagenda aangeboden aan Tweede Kamerleden Koerhuis (VVD), Terpstra (CDA), Smeulders (GroenLinks) en Beckerman (SP). NVTB is een van de 34 partners die de Actieagenda Wonen heeft ondertekend.
 
Een delegatie van de 34 partners was deze ochtend aanwezig om de belangrijkste punten toe te lichten en om de urgentie van het plan te onderstrepen. 
 
Videorapportage overhandiging Actieagenda Wonen:

Overhandiging Actieagenda Wonen - 18 februari 2021 from NEPROM on Vimeo.

Interactieve talkshow – online – gratis 

Op donderdag 25 maart organiseert Ketenstandaard Bouw en Techniek een interactieve online talkshow, onder de titel "De Keten draait door, van Idee tot Bouwdossier". De talkshow wordt geleid door Ben van der Burg.

Tafelgasten onder meer Titia Siertsema (Voorzitter NVTB en implementatie-regisseur Wkb), Fries Heinis (Algemeen Directeur Bouwend Nederland), Doekle Terpstra (Voorzitter Techniek Nederland) en Richard Tieskens (Voorzitter DigiGO).

De tafelgasten zullen met elkaar de discussie aangaan over onderwerpen zoals een duurzaam en efficiënter bouwproces, de Wet Kwaliteitsborging, circulariteit, predictive maintenance en bouwlogistiek.

De interactieve talkshow is live te volgen vanaf 14.00 – 16.00 uur. Deelname is gratis.
Voor meer informatie en aanmelden klik hier. 

 

Misschien nooit bij stil gestaan maar juridische kwaliteitszorg is een issue bij overheden. In bouwtermen: de kwaliteit daarvan ‘schraagt’ de rechtsstatelijkheid en betrouwbaarheid van overheidshandelen jegens burgers. Omgekeerd maakt het een overheid weerbaar in een context van claimcultuur en toenemende privatisering van taken. De bouwkwaliteit is straks privaat geborgd, is de juridisch kwaliteit van gemeenten straks ook voldoende geborgd?

NVTB ondertekent Actieagenda Wonen

Op 18 februari is de Actieagenda Wonen namens 34 organisaties aangeboden aan de Tweede Kamer. In de Actieagenda doet een brede coalitie, allemaal actief op het werkveld van wonen, bouwen en van zorg en ondersteuning, concrete voorstellen voor het wonen in Nederland om zo de problemen op woningmarkt aan te pakken. Ook NVTB ondertekende de Actieagenda.

Contact

 Tel: 020 4919189

 E-mail: nvtb@nvtb.nl

 Adres: Teleport Towers, Kingsfordweg 151,
       1043 GR, Amsterdam

NVTB IS AMBASSADEUR VAN 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.