Bouwmaterialenindustrie veerkrachtig maar daling vraag zorgelijk

. Gepubliceerd op

Bouwmaterialenindustrie veerkrachtig maar daling vraag zorgelijk

In vervolg op de meting van april, heeft NVTB, samen met haar leden, een volgende enquête uitgezet om inzicht te krijgen op de effecten van de coronacrisis op de toeleverende bouwmaterialenindustrie. Bij de resultaten dient aangetekend te worden dat de uitkomsten van vóór de tweede coronagolf zijn. De impact van de meest recente maatregelen komt hierin dus niet tot uiting.

Uit de resultaten komt een zichtbare daling van de vraag van tussen de 10 en 25 % naar voren. Dat is vooral zorgelijk vanwege het laat-cyclische karakter van de bouwmaterialenindustrie. De meeste respondenten verwachten dan ook een verdere daling.

Hoewel protocollen en maatregelen rondom corona in de sector op orde zijn is ziekteverzuim ook in de bouwmaterialenindustrie reden tot zorg. Snel testen en een snelle uitslag zijn van groot belang. Desondanks is de sector tot nu toe in staat geweest de productie op peil te houden en steeds adequaat te leveren.

Uit de enquête blijkt verder dat de bouwmaterialenindustrie over veerkracht beschikt; een relatief klein deel van de sector geeft aan gebruik te maken van de tijdelijke financiële steunmaatregelen vanuit de overheid.

Nu de tweede coronagolf zich heeft aangediend, wordt verwacht dat de economische gevolgen groot zijn. Omdat de bouwsector een deel van de economische teruggang kan ondervangen, is het van belang dat Nederland blijft bouwen. Vanwege afname van de vraag zijn maatregelen vanuit de overheid gericht op vraagstimulering essentieel. In bestuurlijk overleg met de overheid onderstreept NVTB het belang van vraagstimulering in de bouwsector. NVTB zet daarbij in op meer centrale regie van de overheid in de sector, het versnellen van de vergunningverlening, naar voren halen van projecten en vergunningen op het gebied van infra en utiliteitsbouw en het wegnemen van beperkingen rondom stikstof en PFAS.

Contact

 Tel: 020 4919189

 E-mail: nvtb@nvtb.nl

 Adres: Teleport Towers, Kingsfordweg 151,
       1043 GR, Amsterdam

NVTB IS AMBASSADEUR VAN 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.