“Als je digitalisering vandaag niet op de agenda hebt ben je al te laat”, dit zei Bert Jan Koekoek, algemeen directeur van Wienerberger Nederland in het Webinar van DigiGO en NVTB over digitalisering voor de bouwmaterialenindustrie op 18 november 2021. In een vraaggesprek met Titia Siertsema (voorzitter van NVTB en lid van de Bouw DigitaliseringsRaad (BDR)) vertelde hij over de investeringen die Wienerberger sinds 2014 deed en waarom. Naar voren kwam duidelijk dat de bouwmaterialenindustrie als producent en eigenaar van de data een belangrijke rol speelt. Deze wordt nog onvoldoende onderkend ook door fabrikanten zelf. Wienerberger begon met digitalisering en het opstellen van digitale informatie omdat steeds meer afnemers er om gingen vragen. Bert Jan Koekoek: “de gebruikers van de data zijn veel meer dan handel en aannemerij”, doelend op de eigenaren van bouwwerken die het gebruiken bij beheer en onderhoud.

Meer weten over hoe Wienerberger dit aanpakte en wat uw onderneming hiervan kan leren? Kijk het webinar onderaan dit artikel terug.

 

Na het gesprek met Bert Jan Koekoek vervolgde Titia Siertsema het Webinar door Ries Bode voorzitter van het Digiteam van DigiGO, te bevragen over de ontwikkelingen en betrokken organisaties. Ries Bode gaf een samenhangende presentatie waarin de verschillende organisaties aan bod kwamen. De rollen en functies in het algemeen en voor de bouwmaterialenindustrie in het bijzonder werden toegelicht evenals de samenhang daartussen. Op dat punt sprak Ries Bode de doelstelling uit om betrokken organisaties nog meer op één lijn te krijgen.

Daarna kwam het zogeheten Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO) aan de orde. Dit is een set afspraken in ontwikkeling waaraan alle partijen in de bouwketen bij kunnen dragen en profijt van kunnen trekken. Deze afspraken zijn nodig om beschikbare data betrouwbaar, veilig en functioneel te kunnen delen in de bouwketen.

Wilt u meer weten over wat de betrokken organisaties doen en voor uw kunnen betekenen? Of welk profijt uw kunt hebben van het DSGO?

Kijk het webinar hieronder terug.

NVTB - DigiGO 18 november 2021.mp4 from Het OmgevingsHuis on Vimeo.

PAWW, vier letters waarvoor maandelijks het loon van 2,1 miljoen CAO-werknemers wordt afgeroomd. Voor de bouw alleen al (productie, handel, verwerking) gaat het jaarlijks om ruim 20 miljoen euro! Geld dat is bestemd voor een Private Aanvulling WW en WGA. Juist nu aannemers schreeuwen om personeel en fabrikanten overuren draaien om de vraag naar bouwmaterialen te stillen moet besloten worden of de bouwketen de komende 5 jaar opnieuw 100 miljoen euro gaat afdragen. Voor dekking van een verwaarloosbaar geworden werkloosheidsrisico. Kan dat geld niet beter worden besteed?

Basis voor de PAWW-regeling zijn 5 verzamel-CAO’s die op hun beurt zo’n 500 afzonderlijke sector- en onderneming-CAO’s bundelen. Het stelsel is juridisch buitengewoon complex, zeker niet buiten discussie, maar wel algemeen verbindend verklaard. Hierdoor zijn sinds 2017 ruim 2,1 miljoen CAO-werknemers, merendeels onbewust, aan de PAWW gebonden geraakt. Een aanspraak op een 3e jaar WW wordt verzilverd bij SPAWW maar de kans daarop is, in ieder geval voor bouw en aanverwant, vrijwel nihil. ‘Arbeidsmarkt op scherp’, kopte Cobouw nog kort geleden.

De PAWW draait om zeer veel geld voor zeer weinig risico. Tegenovr ca. 260 miljoen premie-inkomsten in 2020 stond nog geen 4 miljoen euro aan uitkeringen! In 2020 waren er slechts 1.000 uitkeringsgerechtigden en van de 1.600 aanvragen in dat jaar werd bijna de helft afgewezen!

Eind 2021 zit SPAWW, zonder enige publieke controle, verantwoordingsplicht of concurrentie, met bijna 550 mln. euro in kas (verwacht niveau 2022: 735 mln.). De premie wordt al verlaagd want het aantal uitkeringen blijft ver achter bij de verwachtingen. Stoppen dan maar? Nog dit jaar wordt hierover aan vele honderden CAO-tafels, ook in de bouw en aanverwant, beslist, unanimiteit vereist.

Verwacht wordt verlenging maar de grote vraag is: zijn er geen nuttigere bestemmingen voor dit geld? Denk aan financiering van sectorale DI-maatregelen. De bouwketen kan een goed, intergenerationeel en intersectoraal duurzaam inzetbaarheidsbeleid veel beter gebruiken dan een verzekering tegen een verdampt risico. PAWW: stop ermee.

Mr Ewald L.J. van Hal, Directeur vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek namens NVTB

 

Ad Verbrugge van ‘De Nieuwe Wereld’ (DNW) ging in gesprek met Titia Siersema, voorzitter van de Nederlandse bouwmaterialenindustrie, en Ron Saraber van Partner Contakt Consulting over de ontwikkelingen in de Nederlandse bouwsector op het gebied van digitalisering en verduurzaming.

Digitalisering speelt een steeds grotere rol in de bouw. Uit het gesprek kwam naar voren dat forse stappen met elkaar noodzakelijk zijn en dat er gezamenlijke doelstellingen moeten komen.

Het gesprek is hieronder na te zien.

Tijdens Building Holland op 2 november heeft Niels Ruijter op het Podium Circulariteit een duidelijk geluid namens de bouwmaterialenindustrie laten horen. De bepalingsmethode van de Nationale Milieu Database is HET instrument om invulling te geven aan doelen voor circulariteit.

De praktijk bij opdrachtgevers om slechts 1 effect op het milieu voorop te stellen, leidt niet vanzelf tot minder milieuvervuiling. Wanneer de focus op alleen vermindering van CO2 ligt, kan dit bijvoorbeeld leiden tot meer uitstoot van giftige stoffen en is het resultaat uiteindelijk niet beter voor het milieu. Er is te weinig oog voor deze afwenteling op andere milieueffecten. Hetzelfde geldt voor het gebruik van materialen, Ruijter: "Je kunt van geen enkel bouwmateriaal of -product stellen dat deze een categorisch betere milieuprestatie heeft dan alternatieven. dit is afhankelijk van herkomst, toepassing, levensduur en afvalscenario." 

Om te leiden tot minder vervuiling is het noodzakelijk om alle categorieën, die impact hebben op het milieu, mee te wegen. De NMD biedt die mogelijkheid zonder dat er afwenteling plaatsvindt.  Opdrachtgevers hebben hiermee een instrument voorhanden waarmee de impact op het milieu, over de levenscyclus van het gebouw, zo klein mogelijk gehouden kan worden. Nog altijd wordt hier te weinig gebruik van gemaakt.

Kortom, een pleidooi voor eenduidigheid met de NMD als uitgangspunt waarbij de effecten van circulariteit leiden tot een schoner milieu!

In een artikel in het Financieel Dagblad van 18 oktober spreekt Niels Ruijter, directeur NVTB, zijn zorgen uit over de oplopende kosten van bouwmaterialen. 

Bouwbedrijven hebben de prijzen van materialen dit jaar fors zien stijgen. In september is daar de explosieve stijging van energieprijzen bijgekomen. Ruijter: 'Toeleveranciers berekenen de prijsstijgingen normaal gesproken door aan hun afnemers.' Maar dit keer zijn ook zijn leden — producenten van bijvoorbeeld beton-, steenwol-, isolatie-, en kunststofproducten — overrompeld door de plotselinge stijging van de energieprijzen.
 
Lees hier het volledige artikel.

Contact

 Tel: 020 4919189

 E-mail: nvtb@nvtb.nl

 Adres: Teleport Towers, Kingsfordweg 151,
       1043 GR, Amsterdam

NVTB IS AMBASSADEUR VAN 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.