PAWW, vier letters waarvoor maandelijks het loon van 2,1 miljoen CAO-werknemers wordt afgeroomd. Voor de bouw alleen al (productie, handel, verwerking) gaat het jaarlijks om ruim 20 miljoen euro! Geld dat is bestemd voor een Private Aanvulling WW en WGA. Juist nu aannemers schreeuwen om personeel en fabrikanten overuren draaien om de vraag naar bouwmaterialen te stillen moet besloten worden of de bouwketen de komende 5 jaar opnieuw 100 miljoen euro gaat afdragen. Voor dekking van een verwaarloosbaar geworden werkloosheidsrisico. Kan dat geld niet beter worden besteed?

Basis voor de PAWW-regeling zijn 5 verzamel-CAO’s die op hun beurt zo’n 500 afzonderlijke sector- en onderneming-CAO’s bundelen. Het stelsel is juridisch buitengewoon complex, zeker niet buiten discussie, maar wel algemeen verbindend verklaard. Hierdoor zijn sinds 2017 ruim 2,1 miljoen CAO-werknemers, merendeels onbewust, aan de PAWW gebonden geraakt. Een aanspraak op een 3e jaar WW wordt verzilverd bij SPAWW maar de kans daarop is, in ieder geval voor bouw en aanverwant, vrijwel nihil. ‘Arbeidsmarkt op scherp’, kopte Cobouw nog kort geleden.

De PAWW draait om zeer veel geld voor zeer weinig risico. Tegenovr ca. 260 miljoen premie-inkomsten in 2020 stond nog geen 4 miljoen euro aan uitkeringen! In 2020 waren er slechts 1.000 uitkeringsgerechtigden en van de 1.600 aanvragen in dat jaar werd bijna de helft afgewezen!

Eind 2021 zit SPAWW, zonder enige publieke controle, verantwoordingsplicht of concurrentie, met bijna 550 mln. euro in kas (verwacht niveau 2022: 735 mln.). De premie wordt al verlaagd want het aantal uitkeringen blijft ver achter bij de verwachtingen. Stoppen dan maar? Nog dit jaar wordt hierover aan vele honderden CAO-tafels, ook in de bouw en aanverwant, beslist, unanimiteit vereist.

Verwacht wordt verlenging maar de grote vraag is: zijn er geen nuttigere bestemmingen voor dit geld? Denk aan financiering van sectorale DI-maatregelen. De bouwketen kan een goed, intergenerationeel en intersectoraal duurzaam inzetbaarheidsbeleid veel beter gebruiken dan een verzekering tegen een verdampt risico. PAWW: stop ermee.

Mr Ewald L.J. van Hal, Directeur vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek namens NVTB

 

Ad Verbrugge van ‘De Nieuwe Wereld’ (DNW) ging in gesprek met Titia Siersema, voorzitter van de Nederlandse bouwmaterialenindustrie, en Ron Saraber van Partner Contakt Consulting over de ontwikkelingen in de Nederlandse bouwsector op het gebied van digitalisering en verduurzaming.

Digitalisering speelt een steeds grotere rol in de bouw. Uit het gesprek kwam naar voren dat forse stappen met elkaar noodzakelijk zijn en dat er gezamenlijke doelstellingen moeten komen.

Het gesprek is hieronder na te zien.

Tijdens Building Holland op 2 november heeft Niels Ruijter op het Podium Circulariteit een duidelijk geluid namens de bouwmaterialenindustrie laten horen. De bepalingsmethode van de Nationale Milieu Database is HET instrument om invulling te geven aan doelen voor circulariteit.

De praktijk bij opdrachtgevers om slechts 1 effect op het milieu voorop te stellen, leidt niet vanzelf tot minder milieuvervuiling. Wanneer de focus op alleen vermindering van CO2 ligt, kan dit bijvoorbeeld leiden tot meer uitstoot van giftige stoffen en is het resultaat uiteindelijk niet beter voor het milieu. Er is te weinig oog voor deze afwenteling op andere milieueffecten. Hetzelfde geldt voor het gebruik van materialen, Ruijter: "Je kunt van geen enkel bouwmateriaal of -product stellen dat deze een categorisch betere milieuprestatie heeft dan alternatieven. dit is afhankelijk van herkomst, toepassing, levensduur en afvalscenario." 

Om te leiden tot minder vervuiling is het noodzakelijk om alle categorieën, die impact hebben op het milieu, mee te wegen. De NMD biedt die mogelijkheid zonder dat er afwenteling plaatsvindt.  Opdrachtgevers hebben hiermee een instrument voorhanden waarmee de impact op het milieu, over de levenscyclus van het gebouw, zo klein mogelijk gehouden kan worden. Nog altijd wordt hier te weinig gebruik van gemaakt.

Kortom, een pleidooi voor eenduidigheid met de NMD als uitgangspunt waarbij de effecten van circulariteit leiden tot een schoner milieu!

In een artikel in het Financieel Dagblad van 18 oktober spreekt Niels Ruijter, directeur NVTB, zijn zorgen uit over de oplopende kosten van bouwmaterialen. 

Bouwbedrijven hebben de prijzen van materialen dit jaar fors zien stijgen. In september is daar de explosieve stijging van energieprijzen bijgekomen. Ruijter: 'Toeleveranciers berekenen de prijsstijgingen normaal gesproken door aan hun afnemers.' Maar dit keer zijn ook zijn leden — producenten van bijvoorbeeld beton-, steenwol-, isolatie-, en kunststofproducten — overrompeld door de plotselinge stijging van de energieprijzen.
 
Lees hier het volledige artikel.

Het woord ‘tax’ doet aan belastingen denken. Taxonomie zal dus wel iets met belastingen te maken hebben. Nou nee, taxonomie gaat over systematisch ordenen, de kunst van de gemeenschappelijke taal. Nou ja, want de nieuwe EU Taxonomy Regulation (2020/8520 is gericht op het verminderen van belasting, van het klimaat welteverstaan.

Het initiatief tot deze nieuwe en ook in Nederland rechtstreeks werkende verordening komt voort uit het Klimaatverdrag van Parijs en uit de VN agenda voor Sustainable Development. Het moet helpen om groene, duurzame financiën en investeringen te bevorderen. Een eenduidige taal met de juiste definities, een taxonomie dus, kan dit ondersteunen. Voor het succes daarvan is brede herkenning nodig. Reden waarom de Europese Commissie in het Sustainable Finance Platform met allerlei experts afstemt over criteria, definities en termen die groene investeringen in het private en publieke domein faciliteren.

Begin juni publiceerde de Europese Commissie het voorstel tot een Taxonomy Delegated Act. Deze uitvoeringsregeling is de eerste in een reeks en bevat Technical Screening Criteria (TSC). Dat zijn zeg maar de voorwaarden waaronder economische activiteiten worden gekwalificeerd die klimaatverandering mitigeren en adapteren. Dat gebeurt op z’n Europees, dus aan de hand van een kwantitatieve methode, een kwalitatieve indien kwantitatief niet mogelijk of ‘nature-based’. Op die wijze worden ‘enabling activities’ vastgesteld die ook de bouw in brede zin raken: van transport, restauratie en nieuwbouw tot grondstofwinning en materiaalproductie. Opletten dus!

Want zodra vastgesteld en in werking getreden zal de Taxonomie Verordening ook in Nederland de groene standaards voor economische activiteiten identificeren. Daarmee bepaalt de verordening rechtstreeks de toegang van bedrijven en projecten tot groene financiering. Maar wordt het ook bepalend voor de rapportageplicht van bedrijven over hun niet-financiële informatie (NFRD). Waarmee deze Europees geharmoniseerde criteria leidend worden voor groene beslissingen van investeerders, maar ook voor dat wat overheden beschouwen als een duurzame activiteit uit klimaatoogpunt.

Invloed is nog mogelijk maar de EU Taxonomy Regulation komt er met rasse schreden aan. Geen nieuwe financiële last dus, maar een om klimaatbelasting te voorkomen. Leuker kan het niet worden!

Mr Ewald L.J. van Hal, directeur vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek, namens NVTB


Contact

 Tel: 020 4919189

 E-mail: nvtb@nvtb.nl

 Adres: Teleport Towers, Kingsfordweg 151,
       1043 GR, Amsterdam

NVTB IS AMBASSADEUR VAN 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.