collage ALV

In de Algemene Ledenvergadering van afgelopen donderdag is Titia Siertsema voor de tweede keer herbenoemd als voorzitter van NVTB. Met Titia aan het roer, kunnen we de komende jaren rekenen op een bevlogen en kundige voorzitter. De belangenbehartiging voor en met onze leden in de bouwmaterialenindustrie kunnen we zo nog verder uitbouwen en voortzetten.

Verder in deze Ledenvergadering was er ruimte voor onze leden om met onze gasten Joseph Kuling, voorzitter van de Bouw Digitaliseringsraad en Ries Bode, programme director DSGO in discussie te gaan. Zij gaven een interessante presentatie over het samen bruggen slaan: het belang van digitalisering in de bouw.

Ook namen we deze vergadering afscheid van de vicevoorzitter van het Algemeen Bestuur: Bert Jan Koekoek die namens KNB jarenlang een grote en belangrijke rol gespeeld heeft bij onze thema’s. We danken Bert Jan dan ook voor alle inspanningen die hij voor NVTB en de gehele bouwmaterialenindustrie heeft geleverd.

Header uitnodiging Bouwpoort

Op dinsdag 19 december 2023 is er weer een Bouwpoort.
Het thema van deze bijeenkomst is: WONEN!

Direct AANMELDEN

Onder leiding van Cindy Kremer, algemeen directeur van Vereniging Eigenhuis gaan we in gesprek over
de feitelijke informatie en inzichten vanuit marktpartijen en de academische wereld over wonen.

Programma

17.00 uur: Inloop
17.45 uur: Welkom en korte inleiding – Cindy Kremer
17.50 uur: Start programma

Spreker: 
Henri de Groothoogleraar Regionaal Economische Dynamiek aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. 

Hij zit in de Sociaal Economische Raad sinds januari 2016 en is plaatsvervangend kroonlid. Onder zijn voorzitterschap kwam de SER verkenning “Hoe wonen werkt” tot stand. Een must-read voor politici met wonen in de portefeuille maar ook voor gemeenten, projectontwikkelaars, woningcorporaties en bouwondernemers. Henri gaat in op de huidige aanpak en mogelijke oplossingen en gaat graag met u de discussie aan.

Discussie onder leiding van Cindy Kremer en het panel bestaande uit:
Marja Appelman - directeur Woningbouw BZK
Karin Schrederhof - wethouder wonen Delft
Martin van Rijn - voorzitter Aedes

18.55 uur: Conclusies en afsluiting
19.00 uur: Napraten met eten en een drankje
20.00 uur: Einde programma

----
Bouwpoort brengt professionals uit de bouwwereld bijeen om voor de sector relevante ontwikkelingen met de politiek en stakeholders te bespreken en op die manier beleidsmatige en politieke processen te versterken. Kom naar Bouwpoort en praat mee! Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs. Aanmelden kan hier.

Meer info: bouwpoort.org

Bouwpoort is een initiatief van:
Ministerie BZK -  Jelle Bluemink
Koninklijke NLingenieurs - Willemien Bosch
Duurzaam Gebouwd - Wietse Wallinga
NVTB  - Niels Ruijter, voorzitter

LR web biobased 1354048480

NVTB reageert op de presentatie Nationale Aanpak Biobased Bouwen, gepresenteerd op 8 november jl. door minister De Jonge en Minister Adema.

Middels een brief aan de betreffende ministers laten wij weten dat wij betrokken willen zijn, dat wij onvolkomenheden constateren in de Aanpak en dat wij een polarisatie proeven rond biobased bouwen.

De achterban van NVTB heeft veel kennis en ervaring met product- en procesontwikkeling in de ketens, alsmede het toepassen van biobased materialen in haar producten en vragen de minister dan ook om op korte termijn het gesprek met de bouwmaterialenindustrie aan te gaan.

NVTB steunt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Op 1 januari 2024 gaat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in. Een motie vanuit de Eerste Kamer heeft vooralsnog voor demissionair minister Hugo de Jonge niet geleid tot uitstel. De minister heeft nog wel een brief verstuurd naar de Eerste Kamer, waarin hij aangeeft een half jaar uitstel te verlenen voor verbouw. Dit koninklijk besluit behoeft geen nieuwe wet. NVTB heeft jarenlang gelobbyd voor deze wet en steunt deze dan ook van harte!

De invoering van de Wkb zet onze achterban aan om ervoor te zorgen dat de juiste informatie, steeds meer digitaal, wordt aangeleverd. Daarmee kunnen vergunninghouders laten zien dat ze aan de eisen voldoen. Dit bevordert de kwaliteit van woningen. Daarnaast versnelt het ook de digitalisering in de bouwsector, wat leidt tot lagere kosten, betere milieuprestaties en een snellere realisatie.

De Toren van Babel kwam door de welbekende Babylonische spraakverwarring niet tot stand. Taal doet er dus toe, niet alleen in de bouw maar zeker ook in het juridisch vakgebied. Sterker: juist in het recht is taal een dingetje. Recht is op taal gebaseerd, ieder rechtssysteem kent eigen begrippenkader en rechtsfiguren en taal is daar de basis voor. Juist daarom is het onverstandig om buitenlandse termen zomaar in het Nederlands rechtssysteem over te nemen.

Dat laatste is wat steeds vaker gebeurt bij projecten in de energietransitie en gebiedsontwikkeling. Al op voorhand wordt gestrooid met afkortingen als LOi, JDA, EoI, MOU, NDA. Is dat bewust, wordt wel bedoeld wat er staat maar ook: wat staat er eigenlijk?

De afkortingen zijn Anglo-Amerikaans en moeten de juridisch relatie tussen partijen regelen, vaak precontractueel op het ‘grotere’ werk: een Letter of Intent, Joint Development Agreement, Expression of Interest, een Memorandum of Understanding maar ook de Non Disclosure Agreement is te noemen. Allemaal termen die terloops de Nederlandse praktijk insluipen. Maar let op: zo’n Anglo-Amerikaanse term heeft niet altijd dezelfde rechtsgevolgen of betekenis als de -letterlijke- Nederlandse vertaling. Het heeft veelal ook een andere reikwijdte wat onverwacht tot vervelende misverstanden kan leiden of erger: het beoogde rechtsgevolg blijft achterwege.

Een van de redenen hiervoor is dat Nederlands civielrecht al behoorlijk volledig wettelijk is geregeld. Dat is anders met het Anglo-Amerikaanse case-law-systeem. Dat is gebaseerd op individuele gevallen. Onder dit rechtssysteem zijn contracten daarom vaak langer en gecombineerd met uitgebreide voorafgaande afspraken en het vastleggen van intenties. Dat leidt onder Nederlands recht dan weer tot rechtsvragen over wat juridisch nu eigenlijk werd beoogd.

Daarom: neem in juridische relaties die door Nederlandse recht worden beheerst (zoals door rechtskeuze of door de kenmerkende prestatie) niet klakkeloos buitenlandse rechtsfiguren over in de hoop op een duidelijke regeling. Een kritiekloze navolging leidt anders ook in de energietransitie en gebiedsontwikkeling tot een Toren van Babel!


Mr Ewald L.J. van Hal, Directeur vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek, namens NVTB

Contact

 Tel: 020 4919189

 E-mail: nvtb@nvtb.nl

 Adres: Teleport Towers, Kingsfordweg 151,
       1043 GR, Amsterdam

NVTB IS AMBASSADEUR VAN 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.