Op 1 september verscheen het onderzoeksrapport ‘Voorstel berekeningsmethodiek om koolstofvastlegging in bio-based bouwmaterialen te kunnen waarderen’. In opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZK) heeft SGS Search dit onderzoek uitgevoerd.

Resultaat van het onderzoek: geen extra milieueffect tijdelijke CO2 opslag
Uit het onderzoek blijkt dat in de huidige systematiek de milieueffecten van de tijdelijke opslag van CO2 al zijn verwerkt. Deze systematiek is bovendien gebaseerd op Europese en ISO-normen, wetenschappelijk geaccepteerd en wordt breed toegepast. NVTB is blij dat de waarde van de huidige werkwijze erkend is in dit onderzoek en dat hierin geen aanpassingen nodig zijn om de milieueffecten in beeld te brengen.

Berekeningsmethode tijdelijke CO2 opslag
De voorgestelde berekeningsmethode beperkt zich tot een rekenkundige bepaling van de hoeveelheid vastgelegde koolstof in een zekere periode. De uitkomst geeft geen milieueffecten weer. Er is geen wetenschappelijke basis en het toepassen van de formule leidt niet tot minder milieubelasting of minder CO2.  NVTB zet bovendien vraagtekens bij het uitgangspunt dat over 100 jaar de mondiale klimaatproblematiek opgelost is. Dit niet-wetenschappelijke uitgangspunt leidt tot afwenteling op toekomstige generaties.

Plaats voor alle materialen in de bestaande systematiek
De bouwmaterialenindustrie steunt de beleidsdoelstelling van het ministerie van BZK om te komen tot verlaging van de milieudruk van bouwwerken. De bestaande systematiek stelt ons in staat om te bepalen wat de milieubelasting van bouwwerken is. Daarbij is plaats voor alle materialen en technieken die continue verbetering laten zien in hun milieuprestaties. NVTB benadrukt het belang van een op feiten gebaseerde aanpak voor het beperken van alle milieueffecten.

Bekijk hier de reactie van NVTB op het rapport.

Contact

 Tel: 020 4919189

 E-mail: nvtb@nvtb.nl

 Adres: Teleport Towers, Kingsfordweg 151,
       1043 GR, Amsterdam

NVTB IS AMBASSADEUR VAN 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.